Lektura obrazów

Do programu FineReader dodano moduł do rozpoznawania blokowego pisma odręcznego.

Do programu FineReader dodano moduł do rozpoznawania blokowego pisma odręcznego.

Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków FineReader, opracowane przez rosyjską firmę ABBYY (BIT Software), z powodzeniem może konkurować z bar- dziej znanymi pakietami, takimi jak Recognita. Obecnie sprzedawany na polskim rynku FineReader 4.0 jest oferowany w dwóch wersjach - standardowej i profesjonalnej. Obie rozpoznają pismo drukowane i tabele w 53 językach, również w polskim. Wersja profesjonalna ponadto rozpoznaje formularze, kody kreskowe i może pracować w systemach klient/serwer. Interesującym, nowym rozszerzeniem oprogramowania jest FineReader 4.0 Handprint, program do rozpoznawania blokowego pisma ręcznego.

Rozgrzewka

FineReader może analizować pliki graficzne zapisane na dysku komputera lub otrzymywane bezpośrednio ze skanera. Współpracuje ze skanerami wyposażonymi w sterownik zgodny ze standardem TWAIN. Obsługuje automatyczne podajniki urządzeń skanujących.

Skanowany lub odczytany z dysku dokument poddawany jest wstępnemu przetworzeniu - analizowana jest jego orientacja i "czyszczenie" tła obrazu. Następnie specjalne algorytmy sprawdzają strukturę dokumentu i umożliwiają automatyczne zakwalifikowanie go do jednej z określonych kategorii (np. formularz PIT-5). Wówczas FineReader wydziela fragmenty obrazu przeznaczone do rozpoznawania zgodnie z ustaloną strukturą. Użytkownik wybiera jeden z trybów pracy (m.in. rozpoznawanie automatyczne, druk maszynowy i z drukarki igłowej, litery drukowane pisane ręcznie).

Czytanie właściwe

Kluczowym etapem pracy programu jest rozpoznanie wydzielonych fragmentów obrazu za pomocą bazy słownikowej. Osobny słownik można przypisać każdemu polu w dokumencie.

Rozpoznany dokument trafia kolejno do dwóch modułów weryfikacji. Pierwszy sprawdza poprawność od-czytanych informacji. Wykorzystuje do tego nie tylko słowniki, ale również złożone reguły integralności. Program umożliwia wykorzystanie procedur kontrolnych stworzonych przez użytkownika w Visual C++ lub innym środowisku wspierającym OLE Automation.

Drugi moduł weryfikujący pozwala na szybkie poprawienie błędów - użytkownik porównuje jednocześnie wyświetlone na ekranie monitora: obraz dokumentu z treścią rozpoznaną przez FineReader

--------------------------------------------------------------------------------

OCR FineReader 4.0

Producent:

ABBYY (BIT Software),http://www.abbyy.com

Dystrybutor:

dmt Systemy Informatyczne, tel. (+12) 656 04 43,http://www.dmt.com.pl

Ceny netto:

FineReader Handprint - ok. 6500 zł

FineReader Standard - 410 zł

FineReader Professional - 1050 zł

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200