Legalny MS-DOS 5.0 zamiast pirackich kopii

Polskie firmy komputerowe bardzo często sprzedają komputery bez systemu operacyjnego lub też zaopatrują je w piracką wersję.

Polskie firmy komputerowe bardzo często sprzedają komputery bez systemu operacyjnego lub też zaopatrują je w piracką wersję. Przekonanie o powszechności tego zjawiska legło u podstaw zawarcia specjalnego porozumienia warszawskiego "Protechu" z amerykańskim Microsoftem, które ma na celu walkę z istniejącym u nas tego typu piractwem komputerowym. Na podstawie tej umowy wszystkie komputery sprzedawane przez "Protech" będą wyposażane w oryginalny, licencjonowany system operacyjny MS-DOS 5.0, z polskimi literami zakodowanymi w standarcie IMB Latin 2 i polską klawiaturę. Kupujący wraz z komputerem otrzyma komplet dyskietek i podręcznik.


TOP 200