Leczenie i liczenie

System do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach został rozszerzony o analizator kosztów.

Dzięki zakończonej właśnie informatyzacji, szpitalem, w którym na co dzień pracuje ponad 700 osób, można zarządzać łatwiej i efektywniej. Na sprawnej i dobrze zorganizowanej opiece medycznej korzystają przede wszystkim pacjenci. Od niedawna na wizyty do przyszpitalnej przychodni mogą rejestrować się przez internet.

Więcej infrastruktury

Każdy z pacjentów ma na portalu swoje indywidualne konto, na które trafiają wyniki jego badań oraz informacje o terapii. System informatyczny pozwala bezpiecznie archiwizować dokumenty w dowolnym formacie, szybko przetwarzać i wyszukiwać

Zobacz również:

dane. Dzięki temu suwalski szpital już dzisiaj jest przygotowany do obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a w niedalekiej przyszłości system umożliwi wymianę informacji z innymi jednostkami medycznymi.

Przez ostatni rok sekcja IT wraz z firmą obsługującą system dopracowywała niektóre aplikacje, które mogłyby usprawnić pracę użytkownikom. Szpital został doposażony w kolejny serwer, macierz, 3-monitorową stację opisową, zestawy komputerowe, notebooki i drukarki, w sumie o wartości prawie 300 tys. zł.

Finalista konkursu "Computerworld Lider Informatyki 2015"

w kategorii "Ochrona zdrowia": Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Dodatkowo zostały wprowadzone aplikacje, które są kompatybilne z całym systemem szpitala, będą służyć pacjentom na zewnątrz oraz do współpracy z innymi jednostkami medycznymi.

Oprócz modułu „obchód lekarski” został w tym czasie wprowadzony moduł „obchód pielęgniarski” na tabletach personelu pielęgniarskiego, co przyspiesza wprowadzanie wyników badań pacjenta oraz kończy proces elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wdrożenie, w którym uczestniczyły firmy Comarch i Kamsoft, pomimo napiętego harmonogramu nie zakłóciło pracy szpitala.

Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Chciałbym, aby nasz szpital stał się jednostką wiodącą w regionie, świadczącą usługi medyczne na najwyższym poziomie. Na początku mojej pracy w tym szpitalu najważniejszą kwestią było wprowadzenie skutecznego programu restrukturyzacyjnego, który pozwoliłby na odzyskanie płynności finansowej i osiągnięcie dodatnich wskaźników ekonomicznych. Teraz, gdy szpital już od 3 lat odnotowuje zysk, najważniejszym jest ciągły rozwój, wprowadzanie innowacji tak, aby móc pozyskać większy kontrakt z POW NFZ i udzielać świadczeń dla jak największej liczby pacjentów. Dzięki wprowadzonemu systemowi i posiadaniu pełnej bazy danych związanych z kosztami leczenia pacjentów, zostaliśmy zaproszeni, jako jedyni w swoim regionie, do współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przygotowuje wycenę świadczeń medycznych.

Kontrakt pod kontrolą

Aktualnie w suwalskim szpitalu jest dopracowywany moduł „Analizator Kosztów Medycznych”, który pozwala na pełną analizę kosztów leczenia pacjenta na podstawie informacji o gospodarce lekowej, wykorzystywanych urządzeniach diagnostycznych, laboratoryjnych, jak i procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Całość została podzielona na kilka etapów, na których dołączane były kolejne definicje usług, uwzględniające ośrodki kosztów i pracowników.

Całość jest kompatybilna z wprowadzanym i będącym już na końcowym etapie odbioru „Podlaskim Systemem Informacyjnym E-zdrowie”, mający na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia w województwie. Narzędzia udostępnione w systemie będą służyły między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami ochrony zdrowia.

Aktualnie szpital zamierza testować kolejne innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę personelowi medycznemu.

Szpital realizuje także inne projekty, związane z rozbudową i modernizacją. Zakończono projekt modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego, który został wyposażony w sprzęt do transmisji operacji w systemie online.

We współpracy transgranicznej zmodernizowano Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii. Oprócz ucyfrowienia pracowni RTG, został zakupiony najwyższej klasy cyfrowy mammograf.

Końca dobiegają również prace związane z wprowadzeniem systemów związanych z odnawialnymi źródłami energii poprzez zamontowanie kolektorów i pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne. Łączna wartość obu projektów wynosi 4.389.000 zł. Szacowane oszczędności, które szpital uzyska to ok. 100 tys. zł rocznie.


TOP 200