Leasing raz jeszcze

Ceny PC od dłuższego już czasu utrzymują się na podobnym, dość wysokim poziomie i nie ma nadziei, by spadły w najbliższym czasie. Warto więc może zastanowić się nad innymi niż kupno metodami sprowadzania komputerów do firmy.

Ceny PC od dłuższego już czasu utrzymują się na podobnym, dość wysokim poziomie i nie ma nadziei, by spadły w najbliższym czasie. Warto więc może zastanowić się nad innymi niż kupno metodami sprowadzania komputerów do firmy.

Jedną z dróg wiodących do tego celu jest skorzystanie z oferty instytucji prowadzących akcję pomocy dla małego i średniego biznesu, a więc leasingu. Przypomnijmy może w skrócie, o co w tym wszystkim chodzi.

Umowy leasingowe to nic innego, jak formalne przekazywanie prawa do używania sprzętu przez leasingodawców w zamian za częściowo skredytowaną przez fundusz kwotę, płatną w ratach przez leasingobiorców. Przy tym, zgodnie z instrukcją Ministra Finansów z dnia 21.02.91 r., obsługę takiej transakcji możemy wliczać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach podobnych do np. długoterminowego najmu.

Leasingobiorcy przysługuje przy tym prawo do napraw gwarancyjnych i rękojmi, tak jak gdyby był on faktycznym właścicielem sprzętu, a po upływie określonego w umowie czasu wolno mu eksploatowane dobra wykupić lub zwrócić. Warto też wiedzieć, że zgodnie z precedensowym wyrokiem NSA (18.12.92 r.) fakt wykupu przedmiotu leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia rat w koszty uzyskania przychodu.


TOP 200