Łatwiejszy dostęp do danych

Uniwersalny dostęp i łatwą migrację nieustrukturyzowanych danych między różnymi systemami typu ECM ma za rok umożliwić otwarty standard CIMS.

Uniwersalny dostęp i łatwą migrację nieustrukturyzowanych danych między różnymi systemami typu ECM ma za rok umożliwić otwarty standard CIMS.

Projekt specyfikacji CIMS (Content Management Interoperability Services) przygotowany przy współpracy największych producentów narzędzi do zarządzania treścią trafił do organizacji standaryzacyjnej OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Ostateczna wersja otwartej specyfikacji CIMS zostanie ratyfikowana i opublikowana przez OASIS najprawdopodobniej pod koniec 2009 r. Jest to korzystna i ważna wiadomość dla użytkowników systemów do zarządzania treściami ECM (Enterprise Content Management).

"Już od pewnego czasu systemy do zarządzania treścią ewoluują od niezależnych aplikacji do platform będących integralnym elementem infrastruktury IT. Technologia ta staje się kluczowym elementem procesów biznesowych i dlatego widać coraz wyraźniejszą potrzebę ułatwienia współpracy między różnymi systemami do zarządzania treścią" - mówi Razmik Abnous, wiceprezes i CTO EMC Content Management & Archiving Division. "A rozwój współczesnego biznesu w znacznym stopniu zależy od dostępu do informacji, które często są rozproszone w systemie IT, co silnie utrudnia praktyczne wykorzystanie wartościowych danych" - dodaje Jeff Teper, wiceprezes Microsoft Office SharePoint Server Group.

CMIS wzorowany na SQL

Zadaniem CIMS ma być stworzenie standardu pozwalającego na dostarczanie uniwersalnych usług WWW i bibliotek API, które umożliwią budowę nowej generacji uniwersalnych aplikacji do zarządzania treścią działających niezależnie od platform. "CMIS ma być dla danych bez struktury tym, czym język kwerend SQL dla baz danych w latach 80." - mówi John Newton, CTO Alfresco. "Specyfikacja CIMS zawiera funkcje pozwalające generować zapytania do repozytorium danych dotyczące lokalizacji i właściwości plików, jak również przeszukiwać teksty. Obecnie w bazach danych zapisana jest ogromna liczba informacji nieustrukturyzowanych i użytkownicy chcieliby mieć możliwość dostępu do nich w taki sam sposób, jak przy wykorzystaniu kwerend SQL. A największą przeszkodą jest tu brak odpowiedniego standardu" - dodaje.

Perspektywa pojawienia się tego otwartego standardu oznacza podwójną korzyść dla użytkowników. Z jednej strony nie będą oni musieli inwestować w kosztowną integrację i budowę własnych interfejsów do wymiany informacji między różnymi wykorzystywanymi systemami do zarządzania treścią. Z drugiej można oczekiwać większego wyboru różnych specjalizowanych aplikacji, bo ich producenci nie będą musieli opracowywać niezależnych wersji dla każdej z popularnych platform. Ważną zaletą będzie również ułatwienie kosztownej i kłopotliwej obecnie migracji danych między różnymi systemami.

Przykładowo, wykorzystując interfejs WWW użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do danych w różnych repozytoriach systemu SAP, archiwizować zapisane tam dane przy wykorzystaniu Microsoft SharePoint lub z poziomu Microsoft Office lub mając SharePoint uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w systemie EMC Documentum. Praktyczne wykorzystanie możliwości CMIS wymaga oczywiście, aby oprogramowanie do zarządzania treścią było zgodne z tym standardem. Na szczęście nie wymaga to przebudowy istniejących systemów ECM. Wystarczy, aby producenci oprogramowania udostępnili dla swoich aplikacji dodatkowy interfejs w płaszczyźnie usług webowych, co ma nastąpić już na początku 2010 r.

Konkurencja na drugim planie

Prace nad specyfikacją CIMS zostały rozpoczęte pod koniec 2006 r. przez EMC, IBM i Microsoft, a dopiero później dołączyło się do nich pozostałych czterech producentów oprogramowania ECM - Alfresco Software, OpenText, Oracle i SAP. Uzgodnienie wspólnej koncepcji standardu zajęło dwa lata, ale biorąc pod uwagę, że są to firmy silnie konkurujące na rynku, samo porozumienie należy uznać za sukces. Zwłaszcza, że CMIS ma być otwartą i uniwersalną specyfikacją niezależną od języka programowania, platformy i formatu danych wykorzystywanego przez nią.

Projekt specyfikacji "Draft CMIS Implementation" jest dostępny na stronie Alfresco Labs (http://www.alfresco.com ).


TOP 200