Łatanie przez WWW

Lotus buduje serwis wsparcia technicznego wykorzystujący technologię aktywnej dystrybucji.

Lotus buduje serwis wsparcia technicznego wykorzystujący technologię aktywnej dystrybucji.

Lotus Development rozpoczął testy specjalnego serwera WWW, za pośrednictwem którego rozsyłane będą do użytkowników poprawki do oprogramowania tej firmy. Serwis ten ma być w pełni uruchomiony do końca pierwszej połowy br. i dostępny bezpłatnie.

Początkowo będą mogli korzystać z niego tylko ci spośród klientów Lotusa, którzy wykupili najwyższą z możliwych opcji wsparcia technicznego (Enterprise kosztującą rocznie 199 tys. USD). W późniejszym terminie, po pełnym przetestowaniu, system udostępniony zostanie także uczestnikom popularniejszego programu Passport.

Pomoc przez WWW

Już obecnie klienci Lotusa mogą za pośrednictwem Internetu ściągnąć wszystkie niezbędne poprawki do używanych aplikacji. Tym, co odróżniać będzie nowy serwis od standardowej metody ściągania "łat", jest praca zgodna z założeniami technologii aktywnej dystrybucji. Podczas pierwszego zgłoszenia na serwerze Lotusa użytkownik będzie konfigurował swój profil: opisywał aplikacje, jakie stosuje, środowisko, w którym one pracują itp. Na podstawie tych informacji serwis automatycznie będzie określał, czy nowy, pojawiający się problem dotyczy użytkownika o określonym profilu. Jeśli tak, to będzie wysłana do niego wiadomość na ten temat oraz zostaną udostępnione mu niezbędne informacje i poprawki, umożliwiające rozwiązanie problemów.

Prewencja jest lepsza

Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że użytkownik nie jest zmuszony do instalowania wszystkich nowych poprawek. Czasami bowiem okazuje się, że one same otwierają nowe "dziury" i generują inne błędy w aplikacjach. Internetowy serwis techniczny Lotusa będzie informować jedynie o tych poprawkach, których instalacja niezbędna jest do poprawnej pracy aplikacji w środowisku użytkownika.

Serwis ten prawdopodobnie w znacznym stopniu odciąży biuro wsparcia technicznego firmy Lotus, które w 1997 r. odebrało ponad dwa miliony rozmów telefonicznych. Jest to liczba dwukrotnie większa niż przed rokiem i wynika ona ze wzrostu liczby użytkowników aplikacji Notes.


TOP 200