"Łaciate" z systemem zarządzania laboratoriami

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, należący do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol", producenta marek m.in. Łaciate i Milko, będzie miał system informatyczny do zarządzania laboratoriami.

Firma wykonuje kompleksowe usługi w zakresie analiz laboratoryjnych produktów mleczarskich oraz prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi procesami technologicznymi i produktami dla podmiotów związanych z produkcją mleczarską. Instytut podpisał umowę z krakowską spółką Selvita na wdrożenie systemu informatycznego STARLIMS we wszystkich sześciu pracowniach Instytutu. Aplikacja ma usprawnić rutynową pracę w laboratoriach, zarządzanie zasobami sprzętowymi, materiałowymi i ludzkimi oraz ułatwić przetwarzanie i dystrybuowanie danych, a także pozwolić utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych informacji. System STARLIMS zostanie wdrożony jako jedno z działań realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego" w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013."Jako centrum badawczo-rozwojowe w ramach Grupy "Mlekpol", IIPM wdraża innowacyjne rozwiązania, mające na celu nie tylko utrzymywanie jakości usług na światowym poziomie, zapewniającym istnienie oraz rozwój spółki, ale również mogące w przyszłości przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania procesów technologicznych w ramach całej SM "Mlekpol". Jednym z kluczowych elementów realizacji tego zadania jest wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą efektywnie zarządzać pracą w laboratoriach i podnosić jej jakość nie tylko poprzez pełne odzwierciedlenie obowiązujących schematów działania firmy, ale przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych narzędzi zarządzania organizacją" - mówi Tadeusz Szczęsny, prezes zarządu IIPM.


TOP 200