Laboratorium zarządza informacją

Wrocławskie Centrum Badań korzysta z systemu laboratoryjnego wykonanego przez konsorcjum firm Solution4Labs Sp. z o.o. i Agaram Technologies.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ma 17 różnych laboratoriów, w których prowadzi badania na potrzeby przemysłu oraz współczesnej gospodarki. Pracę naukowców od października usprawnia nowoczesny system LIMS (Laboratory Information Management Systems), który automatycznie rejestruje i archiwizuje rezultaty prac laboratoriów, wspomagając zarządzanie ludźmi i administrowanie sprzętem oraz materiałami. Systemy tej klasy ułatwiają raportowanie i przeszukiwanie wyników badań oraz zapewniają dostęp do danych archiwalnych.

„Byliśmy odpowiedzialni m.in. za dostarczenie licencji na oferowany system, opracowanie autorskich zmian dla potrzeb EIT+, zautomatyzowanie procesów pracy, integrację sprzętu z systemem LIMS i integrację systemu LIMS z systemem klasy ERP. Przed nami jeszcze część utrzymaniowa w postaci świadczenia usługi intensywnej asysty przez minimum 6 miesięcy od odbioru końcowego. Będziemy również wspierać Wrocławskie Centrum Badań przez 36 miesięcy, gdyby potrzebowali naszego doradztwa” – mówi Waldemar Birk, Prezes Zarządu firmy TenderHut S.A.

Zobacz również:

  • Sztuczna inteligencja wkroczyła do aplikacji Speaking Practice

Konsorcjum Solution4Labs Sp. z o.o. i Agaram Technologies zobowiązało się natomiast do: parametryzacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, zmapowania w systemie procesów pracy w laboratoriach EIT+, wykonania interfejsów pomiędzy systemem LIMS i modułami systemu ERP , a także przeprowadzenia testów akceptacyjnych i szkolenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200