Laboratorium IT jako usługa, czyli superkomputer w chmurze

Biznesowym efektem współpracy Huawei i Itprojekt z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jest udostępnienie ośrodkom badawczym i przedsiębiorstwom infrastruktury obejmującej superkomputer Orzeł/Eagle oraz chmurę obliczeniową do gromadzenia i archiwizacji danych.

Zaprezentowany system ma moc obliczeniową 1,4 Petaflops oraz 42 PB zasobów pamięci chmurowej do archiwizacji i przechowywania danych. To obecnie drugi - po znajdującym się na AGH w Krakowie Prometheusie - najpotężniejszy system komputerowy w Polsce. Nowa, poznańska jednostka HPC (High-Performance Computing) wesprze jednostki naukowe m. in. w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w inżynierii, biologii, ICT, energetyce czy fizyce. System będzie także wspierał biznesowe analizy wielkich wolumenów danych (Big Data). Usługi te będą udostępniane partnerom i klientom w modelu chmury HPC - jako usługa „laboratorium IT - „LabITaaS”.

Ze wsparcia nowego superkomputera skorzystają również przedsiębiorstwa, w tym - dzięki modelowi chmurowemu - także małe i średnie. Nowa infrastruktura zrealizowana została w ramach projektów CBPIO (Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego) oraz FUTURE ICT („Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji”). "Orzeł” - jako nowy węzeł przetwarzania i gromadzenia danych - jest elementem ogólnoeuropejskiego projektu PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), mającego na celu ułatwianie dostępu do wydajnej infrastruktury ICT.

Zobacz również:

  • Znamy nazwę pierwszego narzędzia anty-ransomware, które uzyskało certyfikat Tolly Group

Zbudowany na podstawie technologii Huawei superkomputer zaprojektowała, dostarczyła i uruchomiła firma Itprojekt. Ważnym elementem całego rozwiązania jest system bezpośredniego chłodzenia cieczą DLC (Direct Liquid Cooling) działający przy zastosowaniu płynów dielektrycznych (nieprzewodzących). Dzięki tak przygotowanej infrastrukturze, wydajna jednostka HPC (obecnie 80. miejsce w TOP500) istotnie ogranicza wydatki na energię, a ciepło pochodzące z serwerowni służy do ogrzania siedziby PCSS.

Centrum Innowacji PCSS-Huawei

„Orzeł” został oficjalnie przekazany do użytku podczas uroczystej inauguracji działalności Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Powstanie Centrum Innowacji jest efektem umowy zawartej między Polską a Chinami podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego.

Celem tej inicjatywy jest współpraca obu organizacji w zakresie zwiększania energooszczędności infrastruktury IT, rozwoju technologii chmurowych i technologii optymalnego przechowywania danych, a także Internetu Rzeczy. Obszarami zainteresowania w tych dziedzinach będą w szczególności kwestie wywodzące się z tzw. koncepcji Smart City, np. opomiarowanie i sensoryka skupiona na analizie zanieczyszczeń powietrza oraz analizie ruchu i transporcie.

Więcej informacji na temat Centrum Innowacji PCSS-Huawei i superkomputera „Orzeł" znajduje się tutaj.

Superkomputer „Lidera Informatyki 2015"

Superkomputer „Orzeł" to drugi tej skali projekt superkomputerowy Huawei w Polsce. Pierwszym był system wdrożony w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskana moc obliczeniowa pozwoliła ICM wydatnie zwiększyć wydajność procesów komputerowego modelowania procesów pogodowych w ramach projekty PROZA (PlatfoRma wspomagania decyzji Operacyjnych ZAleżnych od stanu atmosfery). Za ten projekt ICM został w ubiegłym roku „Liderem Informatyki” w kategorii „sektor użyteczności publicznej”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200