LOG System - audyt i ewidencjonowanie w jednym

Oprogramowanie do ewidencjonowania i audytu infrastruktury informatycznej powinno być na tyle przyjazne w obsłudze, żeby mogły go wykorzystywać osoby bez zaawansowanej wiedzy technicznej. Powinno być także elastyczne w konfiguracji i dostarczać kompleksowych informacji na temat wykorzystania sprzętu i oprogramowania.

Aplikacja LOG System, oprócz możliwości wprowadzania podstawowych danych dotyczących elementów infrastruktury, pozwala również na szczegółowy audyt środowiska oraz generowanie raportów dotyczących zainstalowanego oprogramowania i licencji, przy wykorzystaniu mechanizmu LOG Query. Z pomocą zainstalowanego agenta są również dostarczane informacje o uzyskiwaniu dostępu do systemu przez poszczególnych użytkowników lub o zmianach konfiguracyjnych komputera.

Aplikacja składa się z trzech głównych modułów: serwera aplikacji, konsoli użytkownika oraz silnika bazy danych. Do tego należy dodać agentów instalowanych na stacjach roboczych, zestawiających połączenia między serwerem a komputerem umożliwiającym odczyt danych.

LOG System - audyt i ewidencjonowanie w jednym

Wykorzystując zakładkę Zasoby, możemy przeglądać istniejące obiekty i ich właściwości.

Serwer aplikacji jest głównym modułem działania systemu, służącym przede wszystkim do realizacji połączeń z agentami oraz do przetwarzania danych przez nich dostarczanych. Aby mieć dostęp do informacji udostępnianych przez serwer aplikacji, należy korzystać z konsoli administracyjnej. Według zaleceń producenta, konsolę trzeba zainstalować osobno na komputerze każdego użytkownika, który będzie korzystał z zasobów systemu. Dzięki niej można realizować wszystkie zadania związane z zarządzaniem bazą zasobów, współpracować z agentami oraz generować audyty i raporty.

Jako serwer bazy danych aplikacji LOG System należy wykorzystać jedną z wersji MS SQL Server 2005 lub 2008 (niestety, obecnie brak wsparcia dla MS SQL 2012). Dla małych środowisk można z powodzeniem użyć darmowych wersji tych baz, jednak producent w dokumentacji narzuca pewne ograniczenia przy korzystaniu z nich, których należy bezwzględnie przestrzegać, chcąc utrzymać wydajną pracę systemu.

Możliwości systemu

Dzięki audytom wspieranym przez agentów, można uzyskać kompleksowe dane dotyczące każdej stacji roboczej, a integrując się z Active Directory - zaimportować konta pracowników z ich właściwościami, budując jednocześnie łatwo bazę powiązań użytkowników ze sprzętem. Agenci, oprócz informacji o zainstalowanym sprzęcie, oprogramowaniu oraz licencjach - na bieżąco monitorują: pracę systemu i użytkownika, wykorzystanie aplikacji oraz wizyty na stronach internetowych.

Aplikacja umożliwia wykonanie audytów na żądanie, jeżeli użytkownik stwierdzi, że posiadane przez niego informacje są już nieaktualne. Zdefiniowane przez producenta szablony raportów pozwalają natomiast uzyskać zestawienia na temat organizacji i wykorzystania zasobów sprzętowych i programowych.

Warta uwagi jest możliwość integracji z systemem wsparcia użytkowników Qdesk, dzięki czemu tworzenie zgłoszeń oraz generowanie z nich raportów można wykonywać bezpośrednio z aplikacji LOG System.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200