LMDS dla przedsiębiorstw

Bezprzewodowy dostęp do Internetu z możliwością jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych oraz transmisji danych wprowadza firma Pro Futuro SA we własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu z możliwością jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych oraz transmisji danych wprowadza firma Pro Futuro SA we własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej.

Usługa pod nazwą Futuro Voice Port, korzystająca z radiowego łącza opartego na technologii LMDS, jest przeznaczona dla firm generujących duży ruch telefoniczny, co umożliwia obniżenie kosztów użytkowania całego systemu teleinformatycznego. Aplikacja Futuro Voice Port pozwala na integrację ruchu głosowego z usługami transmisji danych przez stworzenie uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu. Transmisja sygnałów głosowych odbywa się poprzez radiowe łącze dostępowe Futuro (LMDS), sieć teleinformatyczną Futuro oraz międzynarodowe zasoby internetowe.

Zobacz również:

  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem
  • Usługa Starlink będzie dostępna również w Polsce

Aplikacja Futuro Voice Port stanowi rozwinięcie dotychczasowej usługi Futuro Mundus (usługa wdzwaniana) i uniezależnia użytkownika od lokalnego operatora sieci publicznej.


TOP 200