LMDS dla przedsiębiorstw

Bezprzewodowy dostęp do Internetu z możliwością jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych oraz transmisji danych wprowadza firma Pro Futuro SA we własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu z możliwością jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych oraz transmisji danych wprowadza firma Pro Futuro SA we własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej.

Usługa pod nazwą Futuro Voice Port, korzystająca z radiowego łącza opartego na technologii LMDS, jest przeznaczona dla firm generujących duży ruch telefoniczny, co umożliwia obniżenie kosztów użytkowania całego systemu teleinformatycznego. Aplikacja Futuro Voice Port pozwala na integrację ruchu głosowego z usługami transmisji danych przez stworzenie uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu. Transmisja sygnałów głosowych odbywa się poprzez radiowe łącze dostępowe Futuro (LMDS), sieć teleinformatyczną Futuro oraz międzynarodowe zasoby internetowe.

Zobacz również:

  • Rządy coraz częściej blokują swoim obywatelom dostęp do internetu
  • Starlink dla pojazdów mobilnych

Aplikacja Futuro Voice Port stanowi rozwinięcie dotychczasowej usługi Futuro Mundus (usługa wdzwaniana) i uniezależnia użytkownika od lokalnego operatora sieci publicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200