LAN Manager'91

Jak wynika z ostatnich informacji, firma 3Com przekaże prawo do rozwijania systemu LAN Manager i sprzedaż)' jego wersji 2.0. współproducentowi - firmie Microsoft.

Jak wynika z ostatnich informacji, firma 3Com przekaże prawo do rozwijania systemu LAN Manager i sprzedaż)' jego wersji 2.0. współproducentowi - firmie Microsoft. Mikę Murray, główny dyrektor działu sieci komputerowych Mi-crosoftu, odmówił co prawda skomentowania tego doniesienia, zarysował jednak plany ulepszenia systemu LAN Manager. Powiedział, że w roku 1991 użytkownicy mogą oczekiwać następujących rzeczy: współdziałania z systemem Novell firmy Ne-tware Inc., połączenia z Ma-cintoshem firmy Apple Computer oraz protokołu Transmission Control Pro-tocol/Internet Protocol.

Podważał prawdziwość twierdzenia, że LAN Manager nie działa dobrze w środowisku Microsoft Windows. „LAN Manager ma ze strony Windows wspaniałe wsparcie, które będziemy ulepszać. Myślę, że jeśli jakaś instytucja zdecyduje się na system Windows jako swój standard, będzie również widziała zdecydowane korzyści w przyjęciu jako standardu systemu LAN Manager" - powiedział Murray.

Raport firmy Forrester Research, Inc. przewidział chwilę słabości systemu LAN Manager w roku 1991, ale jednocześnie ostrzegał, że zarówno ten system, jak i jego rywal Netware pozbawione są możliwości współpracy z siecią telekomunikacyjną, tak potrzebną w wypadku sieci rozległych.

Murray powiedział, że w tym roku użytkownicy mogą oczekiwać pewnego postępu, jeśli chodzi o łączenie odległych od siebie sieci lokalnych. Następny krok - powiedział - polega na umożliwieniu użytkownikom komputerów osobistych w terenie uzyskania pełnego dostępu do wszystkich usług świadczonych przez system home-office.

Z wewnętrznych dokumentów wynika, że firma 3Com udostępni firmie Microsoft rozwijaną obecnie technikę obsługi skorowidzów (directory service te-chnology). Murray zauważył, że firma Microsoft wielokrotnie stwierdzała, że ta technika jest bardzo ważna. Powiedział także, że trwają prace nad taką techniką przesyłania komunikatów, która zawierałaby protokół X.400.

Większość obserwatorów spodziewa się, że wersja 30 pojawi się w tym roku.


TOP 200