LAMP - alternatywa dla J2EE i .Net

Aplikacje webowe kojarzą się dzisiaj w sposób naturalny z J2EE i .Net. Są to technologie, które większość projektantów wybiera przede wszystkim do projektowania aplikacji mission-critical. Platforma open source LAMP stanowi jednak dojrzałą już alternatywę, która ma wiele do zaoferowania, szczególnie dla projektów o skromnym budżecie.

Trzy pierwsze litery skrótu LAMP pochodzą od: Linux, Apache i MySQL, czyli systemu operacyjnego, serwera webowego i bazy danych. Niektórzy projektanci poddają w wątpliwość czy Linux powinien być składową tego skrótu, ponieważ taki sam stos można zbudować w oparciu o Mac OS X, Unix , a nawet Windows. Jednak Linux ma tę przewagę na nimi, że oferuje niższe koszty projektu i dostęp do kodu źródłowego, tak samo jak dwa pozostałe składniki. Litera 'P' jest rodzajem preferencji: pochodzi od Perl, lub Python, aczkolwiek uważa się że inne języki skryptowe, np. Ruby, także mogą tu mieć zastosowanie.

Projektowanie na platformach J2EE i .Net rozszerza systemy klasycznych technik o techniki webowe. Natomiast LAMP może być postrzegana jako bardziej bezpośrednia pochodna modelu CGI, który pojawił się na wczesnym etapie tworzenia aplikacji webowych. Wraz z rozwojem projektowania webowego, szczególnie rozwijał się język skryptowy PHP, obejmując wiele mechanizmów zaprojektowanych specjalnie do eliminowania uciążliwości programowania CGI. Co więcej uciążliwość tego procesu, związana z tradycyjnym CGI, została prawie całkowicie wyeliminowana w platformie LAMP. Ładując Perl, PHP czy Python jako moduł Apache, aplikacje webowe mogą wykonywać się szybko i efektywnie.

Rozszerzenia PHP pozwalają projektantom tworzyć oprogramowanie oparte na Webie przy użyciu wymyślnych technik, obejmujących prezentacje oparte na szablonach i projektowanie modelowe. Wczesne aplikacje PHP mogły często być lekceważone, jako twory prymitywne, programowane z użyciem prostych metod, ale dzisiejsze wersje języka zapewniają wiele zorientowanych obiektowo narzędzi dostępnych dla programistów C# lub Java, a ich wykonanie jest stabilne i efektywne.

Wsparcie dla aplikacji LAMP jest dostępne z wielu źródeł. I tak np. Zend Technologies oferuje pełny zestaw usług konsultacji w zakresie PHP, wraz z odpowiedzialnością za pewna liczbę rdzennych technologii PHP. Wsparcie dla MySQL dostępne jest z rodzimej firmy MySQL AB, jak równie innych niezależnych źródeł.


TOP 200