Kyocera do ZUS-u

Warszawska spółka Arcus dostarczyła 1000 wysokonakładowych drukarek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość kontraktu wyniosła 7,5 mln zł.

Arcus Sp. z o.o. dostarczyła 1000 wysokonakładowych drukarek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urządzenia marki Kyocera Mita zainstalowano w 52 lokalizacjach na terenie całego kraju. Warszawska spółka realizowała kontrakt o wartości 7,5 mln zł, zawarty między stronami pod koniec marca br. wygrał przetarg ogłoszony przez ZUS jeszcze w październiku 2001 r.

W styczniu br. Arcus realizował również kontrakt na dostawę 650 drukarek Kyocery dla Ministerstwa Finansów.