Kursy z satelity

Wiele uniwersytetów oferuje kursy z inżynierii software'owej, technik pisania programów, analizy instrumentów programowych i rozwoju języków zorientowanych obiektowo.

Wiele uniwersytetów oferuje kursy z inżynierii software'owej, technik pisania programów, analizy instrumentów programowych i rozwoju języków zorientowanych obiektowo.

Kursanci często wykorzystują sieć Internet do zdobywania dodatkowych informacji. Często są to ciekawsze wiadomości niż informacje oferowane na kursie. Uniwersytety związane z siecią Internet postanowiły odwrócić te proporcje i zorganizowały kursy satelitarne. Koszt udziału w takim kursie jest znacznie niższy niż uczęszczanie na zajęcia. Zbędne okazują się bowiem budynki, kafeteria, boisko squasha itp. Student kształci się na odległość. Nawet nie musi mieszkać w Ameryce. Nie rozwiązano tylko kwestii przyznawania dyplomu. Kursy satelitarne nie nadają uprawnień, ponieważ instruktor nie ma pewności, kto wykonuje zalecane przez niego ćwiczenia. Pełną informację na temat oferowanych przez Internet kursów zawiera 375-stronicowy katalog "The Whole Internet User's Guide & Catalog" wydany w Sebastopolu (Kalifornia) przez O'Reilly & Associates, Inc.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200