Ku przetwarzaniu sieciowemu

System bazodanowy Oracle8 ma być podstawą przetwarzania sieciowego, chociaż może działać także w trybie klient/serwer.

System bazodanowy Oracle8 ma być podstawą przetwarzania sieciowego, chociaż może działać także w trybie klient/serwer.

Od początku roku Oracle Corporation przygotowywał świat informatyczny na wielkie wydarzenie, zapewne największe w dziejach korporacji - prezentację serwera bazy danych Oracle8. Opóźniony system Oracle8 zostanie pokazany 24 czerwca br. na wielkiej gali z ogólnoświatowym dostępem satelitarnym dla użytkowników i dziennikarzy. W tym samym czasie firma zaplanowała prezentację strategicznych kierunków rozwoju informatyki, bazując na programie "przetwarzania sieciowego" (Network Computing Architecture - NCA) i wykorzystaniu komputerów sieciowych NC.

Jerry Lane, dyrektor generalny Oracle'a, prezentując możliwości serwera w zakresie obsługi nowych typów danych (multimedia, obrazy, grafika, tekst) oraz wskazując na obiektową orientację serwera Oracle8, podkreśla, że firma nie zaniechała najważniejszego celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, jakim jest obsługa dużych wolumenów danych, dostęp do nich dla tysięcy użytkowników, używanie istniejących aplikacji bez żadnych zmian oraz korzystanie z istniejących danych. "Jest to najlepiej przetestowany produkt Oracle'a" - zapewnia Jerry Held, wiceprezes Oracle'a ds. baz danych, odpowiadając na pytanie dlaczego przygotowanie tego serwera zajęło tak dużo czasu.

Przetwarzanie transakcyjne

Praktycznie wszystkie właściwości istotne dla przetwarzania transakcyjnego zostały w nowym serwerze powiększone lub ulepszone w stosunku do obecnie dostępnej wersji Oracle7 rel. 7.3. Wielkość bazy danych została zwiększona z 23 TB do 512 tys. TB; Oracle przyznaje jednak, że praktycznie limit rozmiaru obsługiwanej bazy to setki terabajtów, co jednak wystarcza do obsługi największych hurtowni danych. Liczba użytkowników rośnie z ok. 3 do 30 tysięcy.

W serwerze wykorzystano dwie metody zwiększenia liczby jednocześnie aktywnych użytkowników: wspólne wykorzystywanie ograniczonej liczby połączeń do bazy (każde połączenie wymaga oddzielnego procesu bazy oraz sporych zasobów pamięciowych) przez wielu okazjonalnych użytkowników oraz multipleksowanie połączeń (jedno połączenie dla stałej liczby tych samych użytkowników).

W zakresie skalowalności bazy nowy serwer pozwala na tworzenie większej liczby plików w bazie i kolumn w tabeli, większego rozmiaru pól oraz dopuszcza do tysiąca kolumn z danymi typu "duży obiekt binarny".

Aby zwiększyć wydajność bazy, wbudowano kolejkowanie komunikatów (zbliżone do samodzielnych pakietów komunikacji asynchronicznej między aplikacjami) pozwalające na bezpieczną komunikację między aplikacjami opierając się na zawartości bazy - jedna aplikacja wysyła komunikat do bazy, inna podejmuje działania na podstawie jej odpowiedzi na ten komunikat.

Inne usprawnienia dotyczą możliwości replikacji do wielu podległych lokalizacji oraz jednoczesnego propagowania stanu transakcji do wszystkich lokalizacji przez wiele połączeń bazy.

Orientacja obiektowa

Usprawnienia w zakresie skalowalności i dostępności są przygotowane dla potrzeb największych użytkowników technologii przetwarzania transakcyjnego.

Natomiast rozszerzania w zakresie obsługi obiektów i nowych typów danych mają na celu przystosowanie serwera do nowych rodzajów przetwarzania i zdobycia uznania wśród szefów informatyki firm przodujących w zastosowaniach technologii informatycznych. Dotyczy to zwłaszcza dostępu do baz danych za pośrednictwem Internetu i sieci intranet. Wymaga to elastyczności bazy w zakresie rozszerzania jej właściwości przez użytkownika, definiowania nowych typów danych oraz efektywnej obsługi takich typów danych, jak tekst, sekwencje wideo, grafika i in.

W serwerze Oracle8 zapewniono obsługę bardzo dużych obiektów (do 4 GB) zawierających dane tekstowe (CLOB) lub binarne (BLOB). W odróżnieniu od Oracle7, dane te są przechowywane w oddzielnych przestrzeniach tabel (tablespace) lub w plikach systemu operacyjnego komputera.

Rozszerzenia bazy

Uniwersalny serwer bazy danych Oracle bazujący na Oracle7 rel. 7.3 obsługiwał multimedialne typy danych: wideo, tekst i dane przestrzenne. W Oracle8 koncepcję uniwersalności posunięto dalej.

W ramach architektury NCA Oracle opracowuje kartusze danych (data cartridges) lub kartusze aplikacyjne Web, współpracujące bezpośrednio z serwerem bazy danych lub z serwerem aplikacji Web (Web Application Server 3.0). "Oracle8 jest opracowany z myślą o następnej generacji przetwarzania sieciowego" - twierdzi Jerry Held.

Dla ułatwienia obsługi hurtowni danych w Oracle8 wbudowano język równoległego manipulowania danymi, dopuszczający równoległe wstawianie, usuwanie i uaktualnianie rekordów bazy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200