Kto zostanie CIO Roku 2010?

Rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu dla CIO.

Ubiegłoroczny, siódmy już w historii konkurs CIO Roku przyniósł zwycięstwo Sławomirowi Panasiukowi, CIO w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA. Drugie miejsce zajęli ex aequo Tomasz Kuźmierz, wówczas CIO Fortis Bank BNP Paribas, i Janusz Stankiewicz, CIO połączonego z BPH GE Money Bank. Przyznano dwa wyróżnienia: dla Pawła Dobrzańskiego, CIO w Ruch SA, oraz Pawła Leżańskiego, CTO w Grupie Onet.pl. Konkurs po raz pierwszy wzbogacono o etap indywidualnych rozmów jury z kandydatami, co w ocenie zarówno uczestników, jak i obserwatorów podniosło jeszcze jego atrakcyjność i wartość. Na przestrzeni roku staraliśmy się nagłaśniać doświadczenia i dobre praktyki nagrodzonych w konkursie na łamach magazynu CIO i tygodnika Computerworld, podczas spotkań organizowanych przez nasze wydawnictwo, promując tym samym postawę i osiągnięcia zawodowe uczestników i laureatów.

Obecnie zapraszamy szefów IT do udziału w kolejnej, VIII edycji Konkursu CIO Roku, organizowanego przez Klub CIO i redakcję CIO Magazynu Dyrektorów IT. Wzorem lat ubiegłych, poszukujemy:

- CIO, który swoimi działaniami dokonał istotnej i cennej zmiany w swojej firmie

- CIO, którego praca w największym stopniu odpowiada na potrzeby biznesu

- CIO, który pokonał ograniczenia i najdoskonalej wykorzystał potencjał posiadanych zasobów

- CIO, który wykazuje inicjatywę...

... i gotów jest swoje osiągnięcia skonfrontować z dokonaniami innych uczestników konkursu, przekonać jury i podzielić się doświadczeniami i wiedzą w gronie innych CIO.

Przebieg konkursu

Podobnie jak w edycji ubiegłorocznej przyjęto dwuetapową formułę konkursu. W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia poprzez elektroniczne formularze ankiety, które następnie oceni w głosowaniu jury konkursu. Na podstawie wyników głosowania wyłoniona zostanie grupa finalistów, którzy wezmą udział w rozmowach z jury w II etapie konkursu. Po rundzie rozmów konkursowych jury ustali werdykt, który ogłoszony zostanie podczas Gali Konkursu CIO Roku 2010. Gala odbędzie się 27 stycznia 2011 r. w Warszawie.

Ankieta konkursowa wykorzystywana w pierwszym etapie konkursu zawiera nieco mniej punktów niż w roku ubiegłym. Kandydaci do tytułu CIO Roku 2010 są proszeni o przedstawienie krótkiego opisu działań w bieżącym roku i korzyści, które przyniosły całej firmie, scharakteryzowanie swojej roli w tych działaniach, opisanie praktyk zarządzania IT i sposobu powiązania strategii IT ze strategią biznesową firmy, wreszcie nakreślenie krótkiej sylwetki zawodowej.

Jury Konkursu CIO Roku wybiera w głosowaniu spośród nadesłanych zgłoszeń do 8 finalistów, którzy wezmą udział rozmowach z jury. Rozmowa konkursowa składa się z prezentacji prowadzonej według schematu: autoprezentacja - stanowisko, odpowiedzialność, zespół, zrealizowane i zaplanowane działania; wyzwanie biznesowe, które podejmują działania będące przedmiotem konkursowego zgłoszenia; opis realizacji: analiza, działanie, zamknięcie działań; własna ocena stopnia, w jakim wyzwanie biznesowe zostało wypełnione; "odpryski" - uboczne korzyści ze zrealizowanych projektów i wizja na przyszłość. Po prezentacji każdy z członków jury może zadawać pytania dotyczące przedmiotu zgłoszenia konkursowego. Służy to wypracowaniu podstaw do oceny.

Kto wygrywa w konkursie CIO Roku

Zgodnie z tradycją, jury Konkursu CIO Roku ocenia osobę CIO przez pryzmat dokonań organizacji IT, której przewodzi, w odniesieniu do kontekstu biznesowego, uwarunkowań, ograniczeń i wyzwań, przed jakimi stoi cała firma. Jury w swoich sądach będzie także oddzielać osiągnięcia kandydata od skali budżetu, którym dysponuje, i rozmiaru operacji firmy, odnosi je do skali względnej specyficznych wyzwań i potencjału organizacji, w której działa kandydat na CIO Roku. Jak przyjęliśmy, w konkursie nagradzamy człowieka, menedżera, który w najlepszy sposób podjął godne miana CIO Roku wyzwania i potrafi dowieść tego przed konkursowym jury.


TOP 200