Kto zarabia najlepiej w Polsce

Najwięcej można zarobić w Polsce w górnictwie (prawie 6400 zł) i szeroko rozumianej branży finansowej (ponad 5200 zł). Natomiast najmniej opłacalna jest praca w rybołówstwie (2140 zł) oraz gastronomii i hotelarstwie (2200 zł) - podaje serwis Money.pl.

W IV kwartale 2007 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło prawie 2900 zł. To o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r., gdy średnia pensja brutto - łącznie w sektorze publicznym i prywatnym - wynosiła 2663 zł.

Różnice w branżach...

Przeciętnie najwięcej w IV kwartale 2007 r. zarabiały osoby zatrudnione górnictwie. Średnia pensja brutto w tej branży wyniosła prawie 6400 zł. To ponad dwa razy więcej niż średnia w całej gospodarce i o niemal 25% więcej niż wynosiły zarobki w kolejnej ujętej w zestawieniu branży - pośrednictwie finansowym. Dziwne wydają się teraz słowa matek i żon górników przybywających do Warszawy, aby protestować przed kancelarią premiera ze słowami na ustach, iż "chciałyby, aby zarabiali oni co najmniej tyle co... pielęgniarka".

Pracownicy bankowości, firm ubezpieczeniowych, otwartych funduszy emerytalnych i innych instytucji finansowych średnio mogli liczyć w IV kwartale 2007 r. na wynagrodzenie brutto w wysokości niewiele ponad 5200 zł. 4000 zł zarabiali pracownicy przedsiębiorstw wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, wodę i gaz.

Średnie wynagrodzenie w działach firm (zł)

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

Największą dynamikę wzrostu w porównaniu do roku 2006 zanotowano w rolnictwie (16,9%), budownictwie (14,8%), a także ochronie zdrowia i pomocy społecznej (12,1%). Jedyną branżą, w której w ciągu 12 miesięcy spadły wynagrodzenia było rybołówstwo (-11,1%). Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników w niej zatrudnionych było równocześnie też najniższe wśród badanych sektorów gospodarki (2140 zł).

...i przedsiębiorstwach

Jeszcze większe różnice w zarobkach są widoczne na poziomie przedsiębiorstw. Według badania przeprowadzonego pod koniec stycznia 2008 r. przez Advisory Group TEST Human Resources członkowie zarządów zarabiają przeciętnie 10 razy więcej niż szeregowi pracownicy firm.

Rozpatrując zaś wynagrodzenia przez pryzmat poszczególnych działów firmy, najlepiej zarabiają pracownicy marketingu i finansów (odpowiednio 7900 zł i 7600 zł w Polsce oraz 9600 zł i 9100 zł w województwie mazowieckim). Na trzecim - nie licząc zarządów - chlubnym miejscu znaleźli się zaś informatycy (5400 zł w Polsce i 8100 w mazowieckiem).

Odwrotna tendencja - wyższe zarobki poza Mazowszem - jest zauważalna w działach konstrukcyjnych i zarządzania jakością. Pracując poza województwem mazowieckim, inżynierowie mogą zarobić średnio o ok. 30%, a osoby w działach jakości o 25% więcej.


TOP 200