Kto ma więcej rynku wirtualizacji

Wśród wielu producentów oprogramowania do wirtualizacji aplikacji dominują trzy firmy prześcigające się w marketingowej prezentacji statystycznych liczb świadczących o popularności ich produktów. Jak wygląda rzeczywistość?

VMware, Microsoft i Citrix to trzech największych dostawców oprogramowania do wirtualizacji aplikacji, którzy dominują w tym segmencie rynku, mimo że jest jeszcze wiele mniejszych firm oferujących interesujące innowacyjne produkty.

Microsoft twierdzi, że do maja br. sprzedał już 6,5 mln licencji Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), pakietu zawierającego zestaw oprogramowania do wirtualizacji komputerów PC i aplikacji, który jest dostępny tylko dla użytkowników korporacyjnych, którzy kupili subskrypcję na Software Assurance Program. Statystycznie oznacza to blisko dwukrotny wzrost sprzedaży MDOP w ciągu czterech miesięcy. Jak jednak zauważa Brian Madden, niezależny analityk specjalizujący się w badaniach rynku technologii wirtualizacyjnych, użytkownicy, którzy zdecydowali się na zakup MDOP, niekoniecznie zrobili to, aby od razu zainstalować moduł do wirtualizacji aplikacji (dawniej znany jako SoftGrid), a często zainteresowani są tylko innymi elementami pakietu.

Z kolei w ofercie VMware pakietem konkurencyjnym dla MDOP jest ThinApp, oprogramowanie opracowane przez przejętą firmę Thinstall. Przedstawiciele VMware nie chcą ujawniać informacji o liczbie sprzedanych licencji na to oprogramowanie. Wiadomo jednak, że liczba jego użytkowników na początku 2008 r., gdy VMware przejmował Thinstall, wynosiła nieco ponad milion. "Nie ulega wątpliwości, że Microsoft Application Virtualization jest bardziej popularny i ma większe udziały w rynku niż ThinApp, ale wydaje się, że stosunek liczby użytkowników jest bardziej zbliżony do 4:1, a nie 6,5:1" - uważa Brian Madden.

Jeśli ktoś sądzi, że Microsoft wyolbrzymia liczby, warto spojrzeć, co mówi Citrix na temat swojego produktu tej klasy - XenApp. Firma przejęła tę technologię wraz z XenSource w sierpniu 2007 r. Obecnie Citrix twierdzi, że oprogramowanie to ma 70 mln użytkowników, a więc ok. 11 razy więcej niż pakiet Microsoft. W tym wypadku problem leży w tym, że XenApp jest wykorzystywany jako nowa nazwa również dla sprzedawanego od dawna pakietu Presentation Server, a więc statystyka Citrix obejmuje zarówno stare wersje wykorzystujące względnie przestarzałe usługi Terminal Services do dostarczania aplikacji, jak i nowe, stosujące technologie wirtualizacji i strumieniowego udostępniania programów. Ponieważ Citrix zmodyfikował swój stary pakiet Presentation Server wprowadzając techniki wirtualizacji i streamingu, to może twierdzić, że na świecie jest 70 mln użytkowników, którzy korzystają z tego oprogramowania. Ilu z nich jednak zdecydowało się na wdrożenie mechanizmów wirtualizacji, to oddzielny problem.

Wszystkie trzy wymienione produkty mają w zasadzie bardzo podobną funkcjonalność, ale ich producenci różnią się nieco w celach, które chcą osiągnąć. Citrix chce, aby jego oprogramowanie umożliwiało użytkownikom korporacyjnym zarządzanie wszystkimi lokalnymi aplikacjami, niezależnie czy są one dostarczane przy wykorzystaniu usług terminalowych, czy mechanizmów strumieniowych. Microsoft dąży do tego, aby użytkownicy korporacyjni zdecydowali się na rezygnację z korzystania z klasycznego instalatora aplikacji klienckich na rzecz Application Virtualization, bo to sprzyjałoby popularyzacji Windows Vista. Z kolei VMware liczy, że korporacje zdecydują się na wdrożenie jego technologii Virtual Desktop Infrastructure, która umożliwia utworzenie jednego obrazu aplikacji dla wszystkich użytkowników, a następnie jego dopasowanie do indywidualnych wymagań właśnie przy wykorzystaniu oprogramowania Thinstall.


TOP 200