Kto ma kłopoty z dopłatami

Komisja Europejska poinformowała, że odbierze 7 krajom Unii Europejskiej 161,9 mln euro z dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które zostały wydane niezgodnie z przepisami.

Komisja ustaliła, że siedem krajów członkowskich dopłacało do produkcji rolniczej niezgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej i będzie musiało zwrócić łącznie 161,9 mln euro. Najwięcej zwrócić musi Francja, której Komisja zarzuca wydanie niezgodnie z prawem 85,97 mln euro na dopłaty do niezakwalifikowanych do pomocy rolnej ziem oraz niedopełnienie procedur monitorowania wspomaganych projektów. Najwięcej środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wydano nieprawidłowo w związku ze złą klasyfikacją gruntów (79,5 mln euro), produkcją wina (33,36 mln euro), kwestiami i procedurami projektów rozwoju (23,31 mln) oraz produkcją owoców i warzyw (15,6 mln euro). Komisarz ds rolnictwa, Mariann Fischet Boel stwierdziła, że działania Komisji mają na celu poprawę jakości zarządzania pieniędzmi unijnych podatników i każde euro wydane niezgodne z prawem będzie odebrane.

Niezgodnie z prawem wydane środki na dopłaty rolnicze zwrócić będą musiały Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania.

@ Najwięcej oddać będzie musiał rząd francuski: 77,13 mln euro dopłat bezpośrednich, które trafiły do właścicieli ziem nieuprawnionych do pomocy, 8,68 mln euro w związku z niedopełnieniem różnych procedur nadzoru nad projektami i 0,16 mln euro za brak kontroli przy produkcji oliwy.

@ 46,49 mln euro ma zwrócić Hiszpania, w tym najwięcej, bo 33,36 mln euro za niedopełnienie procedur kontroli potencjału produkcyjnego upraw wina.

@ Włochy powinny według Komisji zwrócić łącznie 12,05 mln euro, w tym 9,41 mln euro w związku m.in. z niedokładnymi kontrolami produktów rolnych przeznaczonych do zniszczenia, opóźnienia w kontrolach i bałagan w dokumentacji pokontrolnej, niedostateczną kontrolę jakości, brak weryfikacji kontroli oraz 2,64 mln euro w związku z wykryciem różnych nieprawidłowości przy magazynowaniu produktów rolnych i zwierzęcych.

@ 14,53 mln euro zwrócić będzie musiała Grecja, m.in. 8,07 mln euro za nieprecyzyjne dane identyfikacyjne działek i oraz 6,46 mln euro za niedostatki wdrożenia systemu IACS.

Mniejsze kwoty oddać powinny także Wielka Brytania (łącznie 2,39 mln euro), Portugalia (0,26 mln euro) i Irlandia (0,17 mln euro).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200