Kto i jak używa hurtowni?

Oprogramowanie Pine Cone pozwala monitorować działania użytkowników hurtowni danych.

Oprogramowanie Pine Cone pozwala monitorować działania użytkowników hurtowni danych.

Pojęcie hurtowni danych stworzył w latach 80. Bill Inmon. W przeciwieństwie do wielu twórców nowych koncepcji technicznych, nie zajął się on tworzeniem oprogramowania do obsługi hurtowni, uważając, że na rynku istnieją dostatecznie potężne narzędzia. Z czasem stwierdził jednak, że brakuje narzędzi do oceny wydajności hurtowni, sprawdzania celowości tworzenia określonych struktur danych czy badania kosztów pozyskania informacji. Firma Pine Cone, w której B. Inmon jest obecnie dyrektorem ds. technologii, oferuje trzy produkty przeznaczone do monitorowania wykorzystania hurtowni danych i hurtowni tematycznych (data marts).

Wszystko o hurtowni

Oprogramowanie Usage Tracker ma służyć administratorowi do lepszego zrozumienia, jak hurtownia jest używana, co pozwoli z kolei na optymalizację jej struktury. Usage Tracker udzieli odpowiedzi na pytania: jakie dane są używane, kto używa hurtowni, jaki jest typ aktywności użytkowników. Administrator może wówczas w odpowiedni sposób przygotować tabele zagregowane, dodać indeksy, zdecydować, czy należy opracować oddzielną hurtownię tematyczną itp.

Jedną z najważniejszych możliwości Usage Trackera jest określanie tendencji wykorzystania hurtowni. Tworzy się profile na każdy dzień, sumuje wyniki tygodniowo lub miesięcznie, monitoruje używanie hurtowni przez działy przedsiębiorstwa. Program analizuje używanie hurtowni aż do poziomu poszczególnych tabel i ich kolumn, podając informacje o liczbie pobranych rekordów i czasie wykonania zapytania. Pozwala również na wyłączenie z procesu monitorowania określonych tabel, baz danych, użytkowników lub typów.

Usage Tracker zapisuje dane w bazie hurtowni lub w oddzielnej bazie relacyjnej. Program działa na większości platform unixowych i obsługuje bazy firm: Oracle, Informix, Sybase, NCR, IBM.

Monitorowanie na bieżąco

Activity Tracker jest narzędziem do bieżącego monitorowania działalności hurtowni. Ma właściwości zbliżone do narzędzi służących do bieżącej obsługi relacyjnych baz danych. Działanie programu nie ma wpływu na funkcjonowanie hurtowni - można go uruchamiać na żądanie lub na stałe pozostawić jako aktywny. Na konsoli wyświetlane są indywidualne parametry lub wyniki zbiorcze w formie wykresów i diagramów. Activity Tracker pozwala na stałe monitorowanie poziomu obsługi użytkowników (np. określenie, czy nie jest przekraczany uzgodniony czas odpowiedzi systemu).

Cost Tracker służy do przygotowania billingu za wykorzystanie hurtowni. Program oblicza koszty na podstawie specjalnych algorytmów i statystki Usage Tracker. Algorytmy mogą posługiwać się wybranymi parametrami, np. liczbą pobieranych danych lub czasem używania. Dane uzyskane z programu mogą posłużyć do uzasadnienia potrzeby zbudowania nowej hurtowni lub rozbudowy istniejącej.

Niektóre możliwości Usage Tracker w zakresie tworzenia statystyk

  • Kto najczęściej używa hurtowni

  • Jakie tabele są używane

  • Wykaz zapytań, w tym odrzuconych przez hurtownię i tych, które nie dały wyniku

  • Liczba tabel, kolumn i rekordów w wyniku zapytania

  • Rodzaj tabel użytych w operacji JOIN

  • Dane aktywne i nie używane

  • Czas wykonania zapytania


TOP 200