Kto będzie rządził Big Data?

Ktoś musi zapanować nad przepływem danych w firmie w czasie rzeczywistym. Czy będzie to CIO czy CMO?

Być może, po raz pierwszy w historii, organizacje są w stanie powiązać swoje operacje z globalnymi strumieniami informacji, które pochodzą z mediów społecznościowych, internetu, sieci firmowej, czy nawet zastanych systemów IT. Nie można już ignorować tych strumieni i zasobów danych.

W idealnej sytuacji włączenie się do strumienia Big Data wzmocni strategiczne spojrzenie na to, co możemy zrobić na rzecz naszej firmy.

Zobacz również:

Tradycyjne Business Intelligence wydaje się powolne i zakrojone na małą skalę w porównaniu z Big Data, które ustaliło standardy wykorzystania danych dla organizacji i menedżerów. Informacje pomagają w podejmowaniu krytycznych decyzji, opartych na wglądzie w czasie rzeczywistym we wszystko, co można wiedzieć o jakimkolwiek aspekcie działalności firmy. Lub, co najmniej, to ostateczna wizja tego, co jest możliwe. Moim zdaniem, większość przedsiębiorstw będzie chciała z tego korzystać.

Big Data jest już częścią współczesnego IT i biznesu. Rozwojowi tego trendu sprzyjają zmiany na rynku, które umożliwiają, czy wręcz wymuszają wprowadzanie znaczących innowacji biznesowych.

Firmy w branży telekomunikacyjnej, ochrony zdrowia i energetycznej niedawno zaczęły wykorzystywać przepływy publicznych danych do osiągania znaczących rezultatów. To m.in. zwiększenie lojalności klientów i znacznie szybsze, bardziej wydajne procesy biznesowe, a wszystko to oparte jest na lepszej i szybszej analizie danych.

Interesujące jest, że technologia nie zawsze odgrywa główną rolę w tej historii, choć często jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Można potrzebować narzędzi, takich jak bazy danych in-memory, nowych modeli jak MapReduce, które przetwarzają duże strumienie danych, czy samouczących się algorytmów, które mogą pokazać w całkowicie nowej formie informacje biznesowe.

Już na tak wczesnym etapie ten trend ma dobre prognozy i wskaźniki. Pytanie, w jaki sposób firmy podejdą do wykorzystania Big Data do uwolnienia prawdziwych innowacji i zyskania przewagi konkurencyjnej? W jaki sposób powinny wykorzystać możliwości zapewnione przez Big Data? I - co równie ważne - kto sprawi, że to się wydarzy?

Stworzenie kultury biznesowej opartej na danych oraz rozwinięcie pasującej infrastruktury i procesów wspierających to trudne zadanie. Wymaga lidera, który jest zarówno kompetentny technologicznie, jak i dobrze osadzony w biznesie.

W większości organizacji są tylko dwie funkcje, które odpowiadają tym wymogom: CIO i CMO.

Dzisiejszy świat IT jest coraz bardziej skomodytyzowany i w coraz większym stopniu korzysta z outsourcingu. Big Data jest szansą dla CIO - będzie mógł się skoncentrować na informacji jako najważniejszej walucie swojego królestwa, będzie mógł uwolnić się od mniej strategicznych zadań, związanych z zarządzaniem infrastrukturą i w końcu zająć się wzmacnianiem biznesu.

Jednak, równocześnie, CMO w coraz większym stopniu stają się orkiestratorami funkcji biznesowych związanych z rynkiem i budują własne kompetencje IT, aby osiągnąć swoje cele. Coraz więcej firm wprowadza tytuł "CIO marketingu", a Gartner przewiduje, że budżet technologiczny CMO przyćmi w ciągu kilku lat budżet CIO.

Należy zastanowić się, czy zamiast koncentrowania się na różnicach i walce o ten sam budżet CIO i CMO mogliby działać wspólnie, jako krytyczny alians w procesie ewolucji swojego biznesu. Mogą zdać sobie sprawę, że mają zasoby pozwalające na to, aby się wzajemnie wspierać, ale każdy z nich ma własne kompetencje. Mogą się od siebie wzajemnie uczyć, wzmacniając swoją odpowiedzialność za funkcjonowanie biznesu.

Czy to jest dobra droga? W przypadku większości organizacji jeszcze tego nie wiemy. Jedno jest pewne: Big Data nadchodzi, a ktoś zamierza wprowadzić zmianę w twojej firmie. Kto to będzie?

Dion Hinchcliffe pełni stanowisko chief strategy oficer w Dachis Group, firmie zajmującej się analityką w dziedzinie marketingu społecznościowego.

Opracowanie: Wanda Żółcińska


TOP 200