Księgowość pod Windows

Orhmet oferuje nowy program finansowo-księgowy pracujący pod systemem Windows.

Orhmet oferuje nowy program finansowo-księgowy pracujący pod systemem Windows.

ORHMET F-K wersja 0.97 jest systemem finansowo-księgowym przeznaczonym dla niewielkich firm, który może pracować pod kontrolą Windows 3.1, Windows 95 i NT, a także w sieci NetWare. Program składa się z 6 modułów: księgowanie, raporty, ewidencja, przelewy, kadry oraz modułu konfiguracyjnego. Zawiera dobry system pomocy kontekstowej, który oprócz księgowości wymaga od użytkownika jedynie podstawowej znajomości systemu Windows.

Księgowanie i Raporty

Moduł Księgowy umożliwia rejestrację dokumentów finansowo-księgowych (księga główna), zakładanie kont zarówno syntetycznych, jak i analitycznych, zamknięcie okresu i wykonanie bilansu zamknięcia.

Moduł Raporty pozwala na generowanie i drukowanie raportów na podstawie księgi głównej. Raporty mogą dotyczyć dowolnego okresu - standardowo proponowany jest raport z ostatniego miesiąca. Możliwe jest generowanie zestawienia zawierającego wszystkie księgowania w podanym okresie, raportu z dowolnie wybranego konta syntetycznego, jak również raportu zbiorczego dla wybranej grupy kont syntetycznych. Program pozwala także na wydruk wszystkich wpisów do księgi głównej.

Ewidencja i Przelewy

Moduł Ewidencja zawiera spis kontrahentów (podzielonych na dostawców i odbiorców), ewidencję środków trwałych, zakupów, sprzedaży oraz spis urzędów skarbowych. Natomiast moduł Przelewy umożliwia zapisanie i drukowanie pojedynczych kwitów przelewów bankowych lub ich zestawienia - tzw. zbiorówki. Wydrukowany przelew może być zapamiętany do wykorzystania w przyszłości.

Kadry

Moduł Kadry służy do tworzenia i obsługi ewidencji pracowników zarówno etatowych, jak i pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Umożliwia on sporządzanie i drukowanie listy płac dla poszczególnych grup pracowników, deklaracji dla ZUS (formularz ZUS-8) oraz automatyczne tworzenie i wypełnianie deklaracji dla urzędu skarbowego (PIT-4, PIT-11 oraz PIT-8B) z uwzględnieniem progów podatkowych, których wysokość administrator systemu deklaruje w module konfiguracji programu. Moduł Kadry pozwala także na drukowanie raportu/informacji o pensjach poszczególnych pracowników i wysokości płaconych przez nich podatków.

Wymagania i praca z programem

Pakiet jest sprzedawany na 2 dyskietkach instalacyjnych. Po zainstalowaniu zajmuje prawie 5 MB. Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z procesorem 486SX, 4 MB RAM oraz karta graficzna o rozdzielczości 800 x 600 pkt. (16 kolorów). Program może być współużytkowany w sieci NetWare lub Windows NT. Spełnia on wymogi ustawy o rachunkowości, a forma generowanych raportów jest przystosowana do wydruku na papierze formatu A4. Dostęp do danych i programu jest chroniony zarówno przez system identyfikatorów, jak i haseł. Orhmet F-K oferuje też funkcje umożliwiające archiwizowanie bazy danych i odbudowanie indeksów.

Wadą programu jest brak możliwości obsługi długich nazw plików pod systemami Windows 95/NT, a także rozróżnianie małych i dużych liter w identyfikatorach użytkowników. Występują również niezgodności trybów graficznych przy współpracy z niektórymi kartami graficznymi, ale - jak zapewniają przedstawiciele firmy - usterki te są poprawiane.

Zaletą oferty jest szybka i sprawna pomoc techniczna, a także cena, która - jak na pakiet tej klasy - nie jest wygórowana, zwłaszcza że obejmuje wszelkie instalacje w obrębie danej sieci (nie ma limitu stanowisk).

Ciekawie rozwiązana jest wersja demo pakietu - czas testowania programu (45 dni) liczony jest nie od momentu zainstalowania systemu, lecz od chwili dokonania ponad 5 księgowań.

<hr size=1 noshade>Program finansowo-księgowy ORHMET F-K wersja 0.97

Producent: ORHMET, Warszawa

ul. Czesława Kłosia 8

tel. (0-22) 868 89 03

fax 868 93 85;

e-mail: [email protected]

Cena: 790 zł + VAT (bez limitu stanowisk)


TOP 200