Księgowa w komputerze

Nowe oprogramowanie finansowo-księgowe dla systemu Windows - System NAVO Firma 2

Nowe oprogramowanie finansowo-księgowe dla systemu Windows - System NAVO Firma 2

Navo Firma 2, to kolejny po Symfonii, krajowy pakiet oprogramowania finansowo-księgowego, który działa w środowisku . Przeznaczony on jest do obsługi działów handlowych i księgowości firm, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg handlowych. Pakiet składa się z programów Finanse i Księgowość 1.0 oraz Sprzedaż 3.0 dla Windows. Oba programy obsługuje się w podobny sposób.

Finanse i Księgowość

Program Navo Finanse i Księgowość pozwala na prowadzenie za pomocą komputera księgowości jednej bądź kilku firm, czyli księgi głównej, oraz ewidencji towarzyszącej: rejestrów VAT (sprzedaży i zakupów), dzienników księgowań oraz ewidencji środków trwałych, pracowników, wynagrodzeń itd. Program stworzono zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami prowadzenia księgowości. Jest też wyposażony w mechanizmy, które przyspieszają, automatyzują i ułatwiają pracę. Odnajdujemy w nim m.in. definiowalne plany kont, schematy dekretacji, dzięki którym program automatycznie rozksięgowuje dokumenty źródłowe wg reguły wskazanej przez użytkownika, automaty przeksięgowań, czyli wzorce jak tworzyć dekrety na podstawie innych kont i automaty służące do obliczania amortyzacji. Pracując w środowisku Windows program umożliwia takie operacje, jak kopiowanie i wklejanie danych, import i eksport informacji (współpraca z arkuszami kalkulacyjnymi), a także oferuje łatwe w obsłudze narzędzia pozwalające na przystosowanie programu do tworzenia niestandardowych raportów.

Program jest w znacznym stopniu sparametryzowany. Można zmieniać większość jego parametrów wpływających na sposób działania i dostosować je do konkretnych potrzeb użytkownika.

Sprzedaż

Program Sprzedaż służy do prowadzenia działu handlowego firmy, czyli do przygotowywania i drukowania faktur VAT, rachunków uproszczonych, PZ-ek, WZ-ek, zamówień i innych dokumentów, które są związane z obiegiem towarów i pieniędzy. Pozwala on na prowadzenie niezbędnych kartotek, takich jak bazy danych klientów, dostawców, artykułów, usług itd. Dostarcza też narzędzi do śledzenia stanów magazynowych, elastycznego manipulowania cenami, stawkami rabatowymi i narzutowymi, a także umożliwia posługiwanie się wieloma walutami.

Menu programu składa się z opcji, które pogrupowano tematycznie. I tak, np. menu Dokument pozwala na przeprowadzenie operacji sprzedaży i zakupu dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych, opracowanie własnego zamówienia lub przyjęcie go od innej firmy, wystawianie dokumentów korygujących, zarządzanie towarami znajdującymi się w magazynach (obsługa przesunięć z możliwością dokonywania zmiany cen oraz obsługa przychodów i rozchodów wewnętrznych), a także na obsługę raportów kasowych i bankowych.

Sprzedaż ma wbudowane mechanizmy, które ułatwiają pracę i przyczyniają się do minimalizacji błędów operatora. Trzeba przyznać, że producent uczynił wiele w tym zakresie, wyposażając program w Kreator Faktur (narzędzie pozwalające na sporządzenie dokumentu w kilku krokach) oraz sprawne mechanizmy kopiowania-wklejania, które pozwalają m.in. na łatwe przenoszenie danych między dokumentami (umożliwiając także zapamiętanie informacji w pliku) oraz ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych dokumentów.

Program umożliwia także łączenie towarów w grupy i automatyczne realizowanie zamówień z uwzględnieniem wyboru magazynu i tzw. reguły realizacji, czyli zasady "sprzedaj to, co mamy w magazynie" lub "realizuj zamówienie jedynie wówczas, gdy magazyn dysponuje wszystkimi zamówionymi towarami".


TOP 200