Krzysztof Szubert pełnomocnikiem rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Krzysztof Szubert został mianowany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

„Prezes Rady Ministrów powołała Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji. Jednocześnie będzie on pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego” informuje rządowy komunikat.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. ustanawiającym stanowisko Pełnomocnika, do jego zadań należeć będą:

1. analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia

Zobacz również:

  • Radosław Maćkiewicz nowym dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki

2. opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego

3. opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie

4. inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

Krzysztof Szubert jest absolwentem Politechniki Warszawskiej o specjalizacji w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Polski przedsiębiorca od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Od roku 1998 pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego w firmie Connect Distribution specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego oprogramowania.

Od 2012 był ministrem cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, a także inicjatorem oraz przewodniczącym Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

W latach 2015-2016 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, od końca 2015 roku doradcą strategicznym ministra cyfryzacji, a od maja 2016 r. pełnomocnikiem Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej.

Niżej prezentujemy zapis rozmowy z Krzysztofem Szubertem przeprowadzonej podczas konferencji Państwo 2.0:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200