Krzysztof Rabiański nie jest już prezesem Empik M&F

Krzysztof Rabiański złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Empik Media&Fashion ze skutkiem na koniec dnia 8 czerwca 2016 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Krzysztof Rabiański nie jest już prezesem Empik M&F
Krzysztof Rabiański karierę zawodową rozpoczął w PepsiCo Foods / Frito Lay.

W latach 1999- 2003 pracował w grupie Pilkington na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W tym czasie odpowiadał za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. W latach 2003-2006 w ramach grupy Pilkington pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Regionalnego Dyrektora Finansowego na Skandynawię i kraje bałtyckie, będąc odpowiedzialnym za wzrost sprzedaży i EBITDA w tym regionie oraz zapewnienie synergii pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi.

W 2006 roku został Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu spółki Żywiec Zdrój S.A. z grupy Danone, gdzie zajmował się wsparciem procesu budowania udziału w rynku i silnej marki FMCG na rynku lokalnym oraz rozbudową mocy produkcyjnych dla szybko rosnącego brandu.

W latach 2011-14 pełnił funkcję wiceprezesa w Grupie Polpharma. W tym okresie, w ramach swoich kompetencji w obszarze finansów, odpowiadał za zapewnienie dynamicznego wzrostu całej grupy poprzez ekspansję na nowych rynkach, liczne akwizycje oraz rozwój oferty produktowej. W tym okresie firma podwoiła swoją EBITDĘ. Polpharma to dziś regionalny lider w zakresie produkcji i sprzedaży leków RX/OTC.

Od 2014 do dziś - CEO w Grupie EM&F odpowiedzialny za kierunkowy rozwój poszczególnych aktywów i linii biznesowych . Najważniejszym z licznych wyzwań było zapewnienie stabilnego finansowania Grupy na kolejne lata oraz opracowanie programu naprawczego Spółki poprzez wdrożenie strategii fundamentalnej restrukturyzacji, połączonej z budowaniem wartości poszczególnych aktywów. Efektem tych działań jest jedna z największych w regionie transakcja M&A w 2016 r. – sprzedaż Grupy Smyk na rzecz funduszu Bridgepoint.

Krzysztof Rabiański jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również certyfikat ACCA.

Aktualizacja: 28 czerwca 2016 20:12

W dniu 28 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Waszaka do czasowego wykonywania określonych czynności członka zarządu Spółki będącego Prezesem Zarządu.

Łukasz Waszak dołączył do zespołu Penta Investments w 2013 roku i jako menedżer ds. inwestycji i jest współodpowiedzialny za inwestycję funduszu w grupę EM&F.

Wcześniej, Łukasz Waszak spędził ponad sześć lat w polskim biurze McKinsey & Company. Jako Kierownik Projektów, pracował z zarządami czołowych przedsiębiorstw w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz Zachodniej nad przygotowaniem i realizacją dużych projektów strategicznych, poprawy operacyjnej oraz transakcyjnych. Doświadczenie obejmuje szereg branż, w tym finansową, telekomunikacyjną, handlu, przemysłową oraz handlu detalicznego.

W branży handlu detalicznego, Łukasz Waszak pracował nad przygotowaniem strategii wzrostu dla wiodącej polskiej sieci handlowej, integracją komercyjną dwóch sieci handlu spożywczego po jednej z większych na polskim rynku transakcji przejęcia oraz wdrożeniem programu poprawy operacyjnej dla wiodącej sieci wielkopowierzchniowej.

Łukasz Waszak posiada dyplom MBA z INSEAD we Francji i Singapurze, gdzie część programu zrealizował na Wharton School of the University of Pennsylvania w Stanach Zjedoczonych. Wcześniej, zdobył tytuł magistra finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


TOP 200