Krytyczna luka w VMware

Luka w oprogramowaniu wirtualizacji dla Windows pozwala napastnikowi na wykorzystanie gościnnego systemu operacyjnego do modyfikowanie lub dodawanie plików do związanego z nim hostowego systemu operacyjnego.

Luka dotyczy programów wirtualizacji klienta Windows, w tym Workstation Player i ACE. Ryzyko nie dotyczy oprogramowania maszyn wirtualnych dla serwerów Windows i hostów opartych na systemach Mac i Linux.

Usterka została podana przez Core Security Technologies, twórcy struktury testów penetracyjnych Core Impact. Luka umożliwia napastnikowi wykorzystanie izolowanego systemu gościnnego do zaatakowanie systemu hostowego, który go kontroluje.

Według VMware, błąd dotyczy mechanizmów współdzielenia folderów w oprogramowaniu wirtualizacji VMware opartym na klienckim Windows. Współdzielone foldery umożliwiają dostęp użytkowników do poszczególnych plików - zazwyczaj dokumentów i innych plików generowanych przez aplikacje - z hostowego systemu operacyjnego i dowolnej maszyny wirtualnej pracującej na tym fizycznym systemie.

Współdzielony folder skonfigurowany jako host-to-quest, umożliwia programom pracującym w systemie gościnnym na uzyskanie dostępu do systemu plików hosta i możliwość utworzenia lub modyfikacji wrażliwych plików wykonywalnych.

Do czasu udostępnienia odpowiedniej łatki, VMware zaleca wyłączenie opcji współdzielonych folderów.


TOP 200