Krótki kurs zarządzania

Optimus S.A. Jest pierwszą polską firmą komputerową, która wdroży system SAP R/3

Pod koniec 1997 r. wszyscy pracownicy holdingu Optimus będą korzystać z możliwości systemu R/3, autorstwa firmy SAP AG. Podzielony na moduły kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem ma - zdaniem Romana Kluski, prezesa firmy - usprawnić obsługę poszczególnych spółek holdingu i przyspieszyć raportowanie.

Optimus S.A. będzie pierwszą polską spółką komputerową, która wdroży popularny na świecie system SAP. Koszt implementacji R/3 wyniesie prawie 1,2 mln USD.

"W pierwszym etapie system R/3 będzie uruchomiony w siedzibie Optimusa S.A., a następnie w czterech oddziałach firmy" - twierdzi Marek Maciaś, rzecznik prasowy nowosądeckiej spółki. Dodaje on jednocześnie, że obecnie prowadzone są w Nowym Sączu szkolenia z zakresu R/3, które mają potrwać do końca 1997 r. W pierwszej fazie wdrażania systemu uczestniczy eksperymentalnie jedna spółka holdingu - Optimus Łódź. Później system bedzie wdrożony w 25 spółkach holdingu, które dzielą się na zależne, gdzie Optimus S.A. ma większość udziałów (16 firm) i podmioty z mniejszościowym udziałem macierzystej spółki (10).

Ostatnim krokiem w implementacji R/3 będzie podłączenie dwóch przedstawicielstw zagranicznych na Litwie i na Ukrainie. Wszystkie podmioty działające w ramach holdingu będą komunikować się za pośrednictwem systemu teletransmisji danych firmy PAGI, w której Optimus S.A. ma nwiększościowy udział. Ostatnio PAGI rozpoczęła świadczenie usług komercyjnych dla innych niż macierzysta spółka klientó, m.in. dla urzędów wojewódzkich.

Platformą systemową dla R/3 w wersji 2.2E jest w Nowym Sączu Windows NT i MS SQL Server 6.0, działające zarówno na serwerach, jak i terminalach produkcji Optimusa. Do tej pory system autorstwa SAP AG instalowano wyłącznie na sprzęcie zachodnich producentów, który miał wymagany przez producenta certyfikat zgodności z R/3. "Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy maszyny, na których instalowaliśmy oprogramowanie nie były certyfikowane" - twierdzi Krzysztof Masłowski, szef projektu z ramienia SAP AG. Procedura certyfikacyjna w przypadku marek, takich jak Compaq, Hewlett-Packard, IBM, jest - zdaniem Bogusława Kułakowskiego, szefa marketingu SAP Polska - już od dawna ustalona. Sprzęt po opracowaniu trafia do ośrodka testowego danej firmy znajdującego się przy centrali SAP. "Optimus jest jednak firmą lokalną i dlatego nie zwracał się wcześniej z prośbą o certyfikację sprzętu" - wyjaśnia Bogusław Kułakowski, dodając, że oparte wyłącznie na intelowskich podzespołach serwery Optimusa LAN Server 4000 sprawują się bez zarzutu.

Przed podpisaniem kontraktu z SAP nowosądecka firma próbowała sprawdzić warunki kupna certyfikowanych komputerów u Compaqa, wysyłając zapytanie ofertowe. Po otrzymaniu odpowiedzi i podpisaniu kontraktu na wdrożenie R/3, wycofano się z kupna maszyn Compaqa. Roman Kluska zaprzeczył informacji, iż zapytanie ofertowe miało posłużyć przekonaniu SAP, że R/3 stanie w Nowym Sączu na certyfikowanym sprzęcie.

"Miało ono wyłącznie posłużyć porównaniu obu platform sprzętowych, które wypadło dla nas wyjątkowo korzystnie" - tłumaczy prezes Optimusa.


TOP 200