Król stres

W Wielkiej Brytanii stres jest obecnie najważniejszym czynnikiem długotrwałej absencji pracowników umysłowych i czwartym pod względem "skuteczności" w przypadku pracowników fizycznych.

Badanie Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) objęło ponad 1100 brytyjskich pracowników. Wynika z niego, że przeciętny brytyjski pracownik bierze rocznie 9,1 dni zwolnienia chorobowego - czyli 4% czasu pracy. Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2003 (wówczas średnia wynosiła równo 9 dni). Natomiast o 3,7% wzrósł koszt ponoszony z tytułu zwolnienia chorobowego przez pracodawcę - do 588 GBP na pracownika rocznie. Więcej zwolnień biorą pracownicy sektora publicznego - średnio 10,7 dnia rocznie, podczas gdy pracownicy sektora prywatnego - 7,8 dnia rocznie.

Oto kluczowe dane uzyskane w badaniu CDIP:

* najważniejszym powodem chorób i zwolnień lekarskich są przeziębienia i grypy; w przypadku pracowników umysłowych na drugim miejscu jest stres, a pracowników fizycznych - ból kręgosłupa

* stres jest głównym czynnikiem chorobotwórczym w przypadku długotrwałych zwolnień pracowników umysłowych

* najwięcej zwolnień lekarskich jest w sektorze spożywczym, tytoniowym, transportowym (średnio 12 dni w roku), w służbie zdrowia (11,6),centralnej administracji rządowej (11,6), w górnictwie (11,2)

* najmniej zwolnień chorobowych biorą pracownicy z firm doradczych (5,5), IT (5,6), mediów (6 dni), telekomunikacji (7 dni), rolnictwa (7,1).

Stres skutecznie eliminuje pracowników

Mniej poważne choroby jak przeziębienia i grypy to jak już wspomniano najczęstsza przyczyna zwolnień lekarskich, CIPD zaobserwował jednak niepokojący wzrost chorób na podłożu stresowym. Według 52% ankietowanych stres jest coraz ważniejszym powodem ich zachorowań. Stres jest obecnie najważniejszym czynnikiem długotrwałej absencji pracowników umysłowych i czwartym pod względem "skuteczności" w przypadku pracowników fizycznych.

Najważniejszym spośród stresowych powodów chorobowego jest przepracowanie (68% ankietowanych pracowników), styl zarządzania i relacje w miejscu pracy (60%), zmiany organizacyjne (45%), presja na wyniki (41%).

Na pewno jako pozytyw należy odnotować fakt, że ponad 3/4 pracodawców podejmuje działania, aby uchronić pracowników przez stresem:

* dwie trzecie podejmuje kroki, mające pomóc pracownikom poprawić sytuację w życiu osobistym

* ponad połowa wprowadza oceny poziomu stresu w pracy

* 55% szkoli swoich menedżerów i załogę pod kątem radzenia sobie ze stresem

* połowa wprowadziła badania poziomu stresu u załogi, zwiększyła zaangażowanie lekarzy w opiekę nad pracownikami w miejscu pracy i dodało do programów pracowniczych elementy nauki radzenia sobie ze stresem.

Autorzy raportu komentują wyniki następująco: "Zarządzanie stresem sprowadza się w dużej mierze do dobrego zarządzania ludźmi. Chodzi o jasne określenie obowiązków i ról, celów stanowiących wyzwanie ale zarazem realnych, zapewnienia wsparcia, szkolenia i pomocy w osiąganiu tych celów".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200