Krok po kroku

Outsourcing ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Decyzja o zleceniu zadań na zewnątrz nie jest zadaniem łatwym. Trzeba starannie wyważyć spodziewane korzyści, jak i mogące się pojawić zagrożenia. Wśród korzyści nie musi być tylko, wymieniana najczęściej, oszczędność własnych zasobów i środków.

Krok po kroku
Równie ważnymi pożytkami, jak przekonują autorzy książki, mogą być: dostęp do wiedzy zewnętrznych ekspertów, wzrost pozycji rynkowej bez wielkich inwestycji, możliwość szczegółowego rozliczania tylko za wykonaną, potrzebną pracę.

Publikacja, której autorami są praktycy z wieloletnim doświadczeniem w projektach oustourcingowych, ma pomóc menedżerom zarówno w przygotowaniu założeń projektu outsourcingowego oraz wyborze dostawcy, jak również w zarządzaniu kontraktem outsourcingowym i jego zmianą. W książce, pomyślanej jako przewodnik po sprawdzonych praktykach outsourcingowych, znajdują się m.in. wskazówki, jak ustalić, które zadania zlecać na zewnątrz, jak przeprowadzić konkurs ofert, jak zorganizować rozpoczęcie współpracy z dostawcą, by firmie nie groził chaos, kiedy i na jakiej podstawie podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z kontrahentem.

Wśród poruszanych w książce zagadnień znajdują się m.in.: elementy oceny strategicznej, operacyjnej i finansowej projektu outsourcingowego, analiza potrzeb, zasady oceny dostawcy, negocjacji i zarządzania kontraktem, zarządzanie relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w trakcie umowy outsourcingowej, modyfikacja jej założeń lub zakończenie współpracy. Autorzy zwracają uwagę na umiejętność właściwego doboru i stosowania miar oraz wskaźników do oceny efektywności wybranego rozwiązania. Do najczęstszych pułapek outsourcingu zaliczają m.in.: brak zaangażowania menedżerów, brak planu komunikacji, nierozpoznanie ryzyka biznesowego, nadmierny pośpiech we wdrażaniu projektu czy niedocenianie różnic kulturowych. (AG)

Mark J. Power, Kevin C. Desouza, Carlo Bonifazi: Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk; MT Biznes, Warszawa 2008

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200