Kręte drogi ALSO

Do listopada tego roku we wszystkich urzędach pracy zostanie zainstalowany system PULS. W połowie roku natomiast odbędzie się proces homologacji oprogramowania w ramach projektu POMOST, mającego wspomagać ośrodki pomocy społecznej.

Do listopada tego roku we wszystkich urzędach pracy zostanie zainstalowany system PULS. W połowie roku natomiast odbędzie się proces homologacji oprogramowania w ramach projektu POMOST, mającego wspomagać ośrodki pomocy społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (MPiPS) pod koniec kwietnia br. zaakceptowało kolejną wersję (1.4.32) systemu PULS, dostarczoną przez ComputerLand. Jest to jeden z dwóch projektów prowadzonych w ramach ALSO (Automation of the Labor and Social Welfare Organization). Do kwietnia br. były prowadzone prace związane z dostosowaniem systemu PULS do zmian wprowadzonych przez reformę administracyjną kraju i systemu ubezpieczeń społecznych. W ostatnim przypadku niezbędne było dostosowanie systemu do współpracy z Programem Płatnika. Ułatwi to rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ok. 2 mln bezrobotnych.

Zabezpieczyć tyły

Przed rozpoczęciem wdrożeń Krajowy Urząd Pracy (KUP) - odpowiedzialny za instalację oprogramowania - podpisał z ComputerLandem umowę na utrzymanie systemu. W połowie kwietnia br. rozpoczęła się I tura wdrożeń w 72 urzędach. Rozpoczęcie drugiej jest planowane na 24 maja i obejmie 119 urzędów. Do maja ma zakończyć się wdrożenie systemu w KUP. III tura wdrożeń obejmie pozostałych 121 urzędów i rozpocznie się na początku lipca. Wdrożenia we wszystkich urzędach zakończą się w listopadzie br. Standardowe wdrożenie (wraz z migracją danych i uruchomieniem systemu) trwa 10-12 tygodni.

W ubiegłym roku pilotowe instalacje stworzono w ok. 28 urzędach pracy w dawnych województwach: siedleckim, częstochowskim, leszczyńskim i kaliskim. Kolejne wdrożenia wstrzymano z powodu reform rozpoczętych w tym roku i konieczności odzwierciedlenia w systemie zmian, jakie nastąpiły w przepisach.

Nowe oprogramowanie przyjmowane jest z mieszanymi odczuciami w zależności od tego, z czego dotychczas korzystały urzędy. PULS jest systemem scentralizowanym, tak więc każda informacja raz wprowadzona dostępna jest dla użytkowników innych modułów. Powoduje to jednak konieczność zmian w sposobie funkcjonowania urzędów. Wymaga również w początkowym etapie znacznie większego nakładu pracy urzędników.

System bardziej ergonomiczny

Przedstawiciele urzędów pracy z województwa kieleckiego jako podstawową wadę wdrażanej w ubiegłym roku wersji wymieniali trudność w odnalezieniu w systemie "logicznego przebiegu zdarzeń związanych z prowadzeniem sprawy bezrobotnego". "Nowa wersja jest bardziej ergonomiczna. W systemie zawarto ÇścieżkiČ standardowych operacji, dzięki czemu korzystająca z systemu osoba jest prowadzona przez system w trakcie obsługi bezrobotnego. Mniej jest również podstawowych ekranów w systemie, których - wg użytkowników - był nadmiar" - mówi Gustaw Pietrzyk, szef projektu ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.

Wdrażana obecnie wersja 1.4.32 systemu PULS nie jest ostateczna. Pod koniec czerwca br. zostanie udostępniona urzędom wersja 1.7. Będzie ona zawierała moduły tzw. back-office (kadry-płace i gospodarkę materiałową).

W 1995 r. - według przedstawicieli ministerstwa pracy - projekt ALSO miał kosztować ok. 50 mln USD. Zdaniem obecnych szacunków przedstawicieli resortu, do końca roku na projekt PULS zostanie wydanych ok. 25 mln USD, z czego 5 mln USD będzie kosztował kontrakt z ComputerLandem. Według Gustawa Pietrzyka, koszt projektu nie zwiększył się, mimo dokonania zmian związanych z reformą administracji i ubezpieczeń społecznych (co podrażało koszty stworzenia oprogramowania), dzięki temu że wycofał się jeden z dostawców.


TOP 200