Kredyty na IT

Władze wielu firm pragną wykorzystać wypracowane nadwyżki na inwestycje w IT. Jednak małe i średnie firmy rzadko dysponują wystarczającymi środ-kami. Z pomocą fir-mom oczekującym na inwestycje przychodzą kolejne banki.

Władze wielu firm pragną wykorzystać wypracowane nadwyżki na inwestycje w IT. Jednak małe i średnie firmy rzadko dysponują wystarczającymi środ-kami. Z pomocą fir-mom oczekującym na inwestycje przychodzą kolejne banki.

Obecnie największą barierą w rozwoju firm sektora MSP jest brak funduszy na inwestycje. Jednocześnie eksperci przewidują, że to właśnie inwestycje w IT będą najważniejszym - po rozwiązaniach typowo produkcyjnych - sposobem wydatkowania wypracowanych środków. Bez konkretnych nakładów inwestycyjnych rozwój większości firm będzie coraz trudniejszy lub wręcz niemożliwy. Zwiększenie produktywności, rozszerzenie oferty, a co za tym idzie - skuteczniejsza walka z konkurentami, są uzależnione od dostępności środków inwestycyjnych. Aby sprostać wymaganiom rynku, kolejne banki wprowadzają usługi kredytowe przystosowane do możliwości i potrzeb klientów sektora MSP. Większość instytucji skłania się ku ograniczeniu formalności i czasu niezbędnego do uzyskania kredytu.

Co dla firmy?

Wszystko zależy od wielkości firmy i ilości potrzebnych środków. Najmniejszym firmom banki często oferują tanie kredyty w ramach rachunków bieżących. Zasady funkcjonowania tego typu rachunków są dość podobne do sposobu prowadzenia osobistych kont bankowych. W takim przypadku kredyty są często traktowane jako usługa dodana. Jest to ciekawe rozwiązanie, szczególnie dla firm, które nie posiadają na własność majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu.

Wysokość przyznawanych limitów kredytowych jest - w większości przypadków - ustalana indywidualnie. Maksymalna ilość środków pochodzących z kredytu może zależeć m.in. od długości prowadzenia działalności gospodarczej lub wysokości i regularności wpływów na firmowy rachunek bankowy. Pod tym względem oferta kredytów inwestycyjnych upodabnia się do proponowanych klientom indywidualnym kredytów konsumenckich. W wielu bankach maksymalna wysokość kredytu nie może przekraczać np. 50% średnich miesięcznych obrotów z okresu 12 miesięcy lub przychodów firmy za konkretny okres.

Kredyt, ale jaki

Wysokość kredytów udzielanych firmom z sektora MSP zależy m.in. od ich zdolności kredytowej, zastosowanych zabezpieczeń finansowych i legislacyjnych. Przedstawiciele banków twierdzą, że wszystkie podania rozpatrywane są indywidualnie. Maksymalna wysokość kredytu dla MSP jest zwykle ograniczona do równowartości 100 tys. euro. Kredyty takie są zazwyczaj udzielane na okres od jednego do pięciu lat. Kredyty w wyższej wysokości udzielane są - w zależności od oferty - na okres od 20 do 25 lat. Większość banków udziela małym firmom kredyty w złotówkach, dolarach, euro bądź frankach szwajcarskich.

W przypadku firm charakteryzujących się krótką obecnością na rynku bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Przedsiębiorstwa działające dłużej niż rok mogą zaś liczyć na dodatkowe zachęty - wyższe limity kredytowe lub mniej formalności związanych z przyznaniem kredytu. Przykładowo mBank oferuje klientom z sektora MSP prowadzącym działalność przez okres dłuższy niż jeden rok kredyt w maksymalnej wysokości 4 mln zł.

Ile to trwa?

Zazwyczaj środki wystarczające na zakup serwera i kilkunastu stacji roboczych można pożyczyć w ciągu dwóch dni. Bank PKO BP kredytuje firmy sektora MSP w ramach programu "Szybki Kredyt Inwestycyjny". Opiera się on na uproszczonych metodach oceny zdolności kredytowej i minimalnych wymogach dokumenta-cyjnych. W ramach tego programu inwestycje w wysokości ok. 100 tys. zł można sfinansować w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku kredytowego. W takich przypadkach PKO BP nie wymaga przedstawienia szczegółowego planu realizacji inwestycji. Kredyty w wysokości niższej niż 60 tys. zł są przyznawane w PKO BP bez zabezpieczeń rzeczowych.

Często jedyne różnice dotyczą kosztów lub terminu uzyskania kredytu od momentu złożenia stosownego wniosku. W mBanku rozpatrzenie wniosku o kredyt, jego przyznanie bądź odnowienie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wiele mniejszych firm może uzyskać potrzebne środki w ciągu kilku godzin, nawet bez konieczności odwiedzania oddziału banku. Taką możliwość mają przede wszystkim firmy zarządzające rachunkiem bankowym za pośrednictwem Internetu. Średni maksymalny czas rozpatrywania wniosków kredytowych wynosi ok. 24 godzin.

Co dla banku?

W przypadku większych inwestycji konieczne może okazać się przedstawienie informacji dotyczących działalności firmy i jej majątku, jak również charakterystyki stosunków wnioskodawcy lub poręczyciela z bankami, instytucjami finansowymi i budżetem państwa oraz informacji o przeznaczeniu środków z kredytu. Nie bez znaczenia są informacje dotyczące historii stosunków danego podmiotu z instytucją kredytującą. Oczywiste jest również, że banki chętniej udzielają wyższych kredytów sprawdzonym klientom.

Leasing dla MSP

Cisco i bank BPH uruchomiły program finansowania inwestycji, skierowany do firm z sektora MSP. Ma on na celu pomóc małym i średnim firmom w pozyskaniu najnowszych technologii. W ramach programu realizowane są transakcje w wysokości do 120 tys. zł. Od firm ubiegających się o finansowanie w ramach programu Easy Lease nie jest wymagana pełna dokumentacja finansowa ani specjalne zabezpieczenia. Aby skorzystać z nowej oferty, realizowanej w postaci leasingu operacyjnego, przedsiębiorcy muszą zainwestować minimum 10% wartości sprzętu. Umowa może być zawarta na okres od 18 do 36 miesięcy.

W formie zabezpieczenia kredytu najczęściej stosowane są weksle i bankowe tytuły egzekucyjne. Mniej chętnie stosowanym zabezpieczeniem jest hipoteka. Warto dodać, że większość banków różnicuje oferty kredytowe pod kątem wartości inwestycji lub wielkości rocznych obrotów firmy. Niewielki wpływ ma sam rodzaj inwestycji.


TOP 200