Kredyty Banku Światowego

W roku finansowym 1991, który rozpoczął się już 1 lipca 1990 r., Bank Światowy zamierza pożyczyć krajom rozwijającym się 21-24 mld USD. Dla państw środkowo-wschodniej Europy przypadnie z tego 2-2,5 mld USD.

W roku finansowym 1991, który rozpoczął się już 1 lipca 1990 r., Bank Światowy zamierza pożyczyć krajom rozwijającym się 21-24 mld USD. Dla państw środkowo-wschodniej Europy przypadnie z tego 2-2,5 mld USD. Wiceprezes Banku Światowego ocenia, że Polska może otrzymać w latach 1991-1992 kredyt o łącznej wysokości 1 mld USD. Bank ten jest też gotowy udzielić nam pomocy technicznej i finansowej w przeprowadzeniu przekształceń własnościowych.


TOP 200