Kredyt technologiczny na nowych zasadach - niebawem nabór wniosków

20 czerwca br. zaczyna się pierwszy nabór wniosków o udzielenie kredytu technologicznego, po wprowadzeniu nowych zasad jego przyznawania. Do wykorzystania jest prawie 280 mln zł. Firmy z sektora MSP mogą się starać się o kredyt na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii.

Kredyt technologiczny to finansowe wsparcie na realizację inwestycji technologicznych skierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przybiera ono formę premii technologicznej, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego, udzielanego przez bank komercyjny. Przedmiotem inwestycji musi być zakup i wdrożenie nowej technologii bądź wdrożenie własnej nowej technologii, a następnie uruchomienie wytwarzania nowych lub ulepszonych towarów, procesów i usług. Technologia, o której mowa, nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat i musi mieć postać prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej, albo nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Najbliższy nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Kredyt Technologiczny rozpocznie się już 20 czerwca br. i prowadzony będzie do momentu wyczerpania środków przeznaczonych do wykorzystania w ramach Kredytu Technologicznego w 2011 roku (278 196 005,08 zł.) lub zamknięcia konkursu. Jest to pierwszy nabór od czasu wprowadzenia zmian w przyznawaniu kredytu.

Zobacz również:

  • UE odrzuca pomysł, aby duże firmy technologiczne ponosiły część kosztów związanych z budową sieci 5G
  • Rząd amerykański wspiera dotacjami rodzimą produkcję chipów

Według nowych zasad koszty kwalifikowane traktowane są tak, jak w innych działaniach inwestycyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycję można więc teraz rozpocząć po przekazaniu dokumentacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Ponadto premia technologiczna jest teraz obliczana w oparciu o koszty kwalifikowane, a nie o kwotę kredytu technologicznego. Dodatkowo premia ta nie zależy już od wielkości osiągniętej sprzedaży towarów lub usług, czyli rezultatów inwestycji technologicznej i wypłacana jest w całości, jednorazowo.

Ostatnia zmiana dotyczy postaci technologii. Przed zmianą ustawy mogła mieć ona postać tylko prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Obecnie katalog ten został poszerzony o nieopatentowaną wiedzę techniczną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200