Kredyt Bank ma system wspierający kampanie windykacyjne i sprzedażowe

W Kredyt Banku wdrożony został System IP Interactive Intelligence, który ma wspierać kampanie windykacyjne i sprzedażowe.

System obejmuje łącznie ok. 80 agentów banku pracujących w oddziale w Lublinie i przetwarza każdego dnia ponad 2 tys. połączeń przychodzących oraz dodatkowo ponad 4,5 tys. rozmów wychodzących. Wdrożona aplikacja Interaction Dialer ma automatyzować telefoniczne kampanie wychodzące, badać statystyki kampanii, mierzyć liczbę udanych połączeń i nawiązywać z wyprzedzeniem odpowiednią ilość połączeń, aby maksymalnie zwiększyć efektywność pracy centrum kontaktowego. Dzięki temu konsultanci nie tracą czasu na manualne wystukiwanie numerów na klawiaturze telefonu oraz na połączenia zajęte, nieodebrane czy kierowane na faks.

W ramach projektu wdrożono też narzędzie do tworzenia zaawansowanych skryptów rozmowy, które zintegrowano z wewnętrznymi systemami bazodanowymi banku. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu modułu Interaction Dialer i aplikacji Interaction Scripter możliwe jest korzystanie z funkcji oprogramowania śledzącej skrypt konsultanta, szacującej przewidywany czas zakończenia rozmowy i nawiązującej połączenie bezpośrednio po jej zakończeniu. Zwiększa to płynność prowadzenia kampanii.


TOP 200