Krakowskie zamierzenia

Polski oddział Motoroli w bieżącym roku zatrudni ok. 100 inżynierów, a docelowo będzie miał 500 pracowników.

Polski oddział Motoroli w bieżącym roku zatrudni ok. 100 inżynierów, a docelowo będzie miał 500 pracowników.

W związku z tym w najbliższych miesiącach ruszy duża kampania rekrutacyjna w mediach, przede wszystkim w prasie i Internecie. Ambitne plany amerykańskiego koncernu mogą okazać się ogromną szansą, zwłaszcza dla absolwentów kończących wyższe uczelnie. Firma zamierza zatrudnić zarówno doświadczonych specjalistów, jak i studentów i absolwentów szkół technicznych. Dla tych ostatnich przygotowano niemal połowę nowych stanowisk.

Kampania uniwersytecka

Właśnie z myślą o studentach ostatnich lat Motorola opracowała serię prezentacji, przedstawianych na uczelniach technicznych w całej Polsce. Jej przedstawiciele ściśle współpracują również z uczelnianymi biurami karier na terenie całego kraju. "Planujemy kontynuowanie Çkampanii uniwersyteckiejČ. Do powodzenia tego typu akcji potrzebne jest cykliczne, kilkuletnie uczestnictwo w imprezach, które pozwala na Çzakotwiczenie sięČ w świadomości studentów" - mówi Katarzyna Reinfuss, kierownik ds. personalnych w Motorola Polska Software Center.

Aby maksymalnie ułatwić rekrutację nowych pracowników, którzy właśnie kończą studia lub prowadzą aktywne życie zawodowe, w Motoroli wprowadzono tzw. walking interview. "Żeby przyspieszyć tę procedurę, postanowiliśmy raz na kilka miesięcy urządzać weekendowe sesje rekrutacyjne. Dzięki temu kandydaci mogą uniknąć trud-ności spowodowanych równoczesną pracą, nauką i uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym, a sam proces został skrócony do kilku godzin. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w naszej firmie praktycznie w ciągu jednego dnia poznaje wynik rozmowy kwalifikacyjnej" - podkreśla Katarzyna Reinfuss.

Z licealisty programista

Z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się nowa akcja Motoroli, skierowana do... młodzieży szkół średnich. Jej celem jest zainteresowanie zawodem inżyniera oprogramowania młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, stających obecnie przed wyborem kierunku studiów. Ma to sprzyjać zwiększeniu liczby kobiet zatrudnionych w Motoroli, co jest zgodne ze światowymi standardami przyjętymi przez koncern. "Około 8% liczby naszych inżynierów stanowią kobiety, co jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę krajowy rynek pracy. Chcemy jednak zwiększyć zatrudnienie kobiet. Nalegają na to sami pracownicy: w zespołach mieszanych wzrasta kreatywność i profesjonalizm" - mówi Katarzyna Reinfuss. Aby zainteresować młodzież informatyką, w czterech krakowskich liceach zainicjowano akcję mającą na celu przybliżenie uczniom pracy programisty i projektanta. Pracownicy koncernu przeprowadzili cykl warsztatów szkoleniowych. Finałem akcji ma być konkurs na wykonanie projektu aplikacji, ułatwiającej naukę jednego z przedmiotów szkolnych. Jak deklarują przedstawiciele Motoroli, przy ocenie będzie brane pod uwagę nie tylko zaawansowanie technologiczne, ale także np. walory estetyczne czy użyteczność. "Trzeba pamiętać, że nie zależy nam na wyłonieniu najlepszych informatyków, których moglibyśmy zatrudnić po ukończeniu studiów, a raczej na pokazaniu nowej drogi tym, którzy do tej pory jej nie rozważali" - twierdzi Katarzyna Reinfuss. Jeżeli akcja będzie cieszyła się zainteresowaniem, prawdopodobnie zostanie rozszerzona na kolejne licea.


TOP 200