Krakowski CDN będzie oferował usługi ASP

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z wybranymi biurami rachunkowymi.

Próbę wypracowania modelu biznesowego dla firm typu ASP (Application Service Provider) podjęła krakowska firma CDN, należąca do ComArch SA. W wybranym przez firmę modelu usług dane będą przetwarzane i przechowywane w systemie zainstalowanym w centrali krakowskiej spółki.

Projekt zakłada, że pracownicy biur rachunkowych będą w pełni wykorzystywać funkcjonalność zdalnego systemu, natomiast klienci biur będą mieli dostęp do aktualnych informacji finansowych, publikowanych na spersonalizowanych stronach WWW. Według przedstawicieli CDN, comiesięczna opłata wnoszona przez biuro rachunkowe nie powinna przekroczyć 1000 zł, natomiast cena dostępu użytkownika końcowego do informacji o stanie finansów nie powinna być większa niż 100 zł.

Rozwiązanie CDN opiera się na technologii Microsoftu. Rdzeniem systemu ma być dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom graficzny pakiet aplikacji CDN Prima. Na serwerze będzie działać jedna kopia systemu, a każdemu użytkownikowi zostanie przydzielony oddzielny proces systemowy i obszar pamięci. System wykorzystuje platformę Windows 2000 Advanced Server i bazę danych SQL Server 7 w wersji standard. "W najbliższej przyszłości zamierzamy dokonać migracji bazy danych do wersji Enterprise, dzięki czemu będzie można ją uruchomić w układzie klastrowym" - mówi Szymon Słupik, odpowiedzialny za techniczne aspekty projektu w CDN. Kwestia wyboru docelowej bazy danych nadal pozostaje jednak otwarta.

Zdalna praca biur rachunkowych w trybie graficznym (łącznie z drukowaniem formularzy itp.) będzie możliwa nawet po łączu modemowym, choć w większości będzie to pewna forma łącza stałego, np. SDI oferowane przez TP SA. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii Microsoft Terminal Services Advanced Client - kontrolki ActiveX, uruchamianej w przeglądarce Internet Explorer, odpowiadającej funkcjonalnie klientowi usług terminalowych Windows.

Klienci biur rachunkowych nie będą pracować bezpośrednio w systemie - będą mieli jedynie bieżący dostęp przez zwykły interfejs HTML do informacji o stanie swoich finansów. Po stronie CDN znajdzie się więc zarówno serwer usług terminalowych, jak i serwer WWW - Microsoft IIS.

Opracowany przez CDN system będzie zawierał mechanizmy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia na wypadek zerwania sesji komunikacyjnej.

***

ASP - mity i rzeczywistość

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200