Kraków stawia na technologie

Krakowski Park Technologiczny rozpoczyna realizację projektu badawczego "Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020". Celem projektu jest wyłonienie zastosowań technologicznych, których wdrażanie przyczyni się do maksymalnego przyspieszenia rozwoju gospodarczego Małopolski oraz opracowanie tzw. map drogowych, czyli szczegółowych scenariuszy wdrażania.

Projekt będzie realizowany przy udziale licznych ekspertów z krakowskich wyższych uczelni i małopolskich firm, a także specjalistów spoza Małopolski - krajowych i zagranicznych. Istotną cechą projektu jest położenie szczególnego nacisku na praktyczne zastosowanie wyników, stąd udział w nim uznanych praktyków życia gospodarczego.

Ponadto zostanie powołane Obserwatorium Technologiczne przy KPT, którego zadaniem będzie monitorowanie rozwoju i stopnia wdrażania wybranych technologii oraz stworzenie platformy umożliwiającej współpracę zainteresowanych środowisk.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200