Krajowa Izba Rozliczeń rozbudowuje system ELIXIR

Minęło już pięć lat od chwili uruchomienia systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR. Na początku korzystało z niego 37 oddziałów ośmiu banków. Obecnie z systemu elektronicznych rozliczeń, zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), korzysta cały sektor bankowy.

Minęło już pięć lat od chwili uruchomienia systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR. Na początku korzystało z niego 37 oddziałów ośmiu banków. Obecnie z systemu elektronicznych rozliczeń, zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), korzysta cały sektor bankowy.

KIR postanowił wzbogacić system ELIXIR o system optycznego odczytu dokumentów - IMBIR. Dzięki niemu do systemu ELIXIR będą wprowadzane m.in. polecenia przelewu, wpłaty gotówkowej czy formularzy związane z przelewaniem składek do ZUS. Umożliwi to przyspieszenie procesu ich rozliczania między polskimi bankami.

Przedstawiciele Izby twierdzą, że wdrożenie systemu IMBIR znacznie zwiększy liczbę transakcji dokonywanych za pośrednictwem systemu ELIXIR. Obecnie system ten rozlicza ok. 450 tys. transakcji dziennie, a jego obroty wynoszą ponad 7 mld zł.

IMBIR testowany jest przez KIR wspólnie z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA.