Kot bawi się myszą

Infopoint to przeznaczony dla pracujących pod MVS i VSE IBM pakiet ponad 20 aplikacji dla bankowości, wykorzystywany w 60% największych banków Stanów Zjednoczonych.

Infopoint to przeznaczony dla pracujących pod MVS i VSE IBM pakiet ponad 20 aplikacji dla bankowości, wykorzystywany w 60% największych banków Stanów Zjednoczonych.

Infopoint stał się własnością CA w 1987 r., kiedy to firma przejęła Uccel Corp. W roku 1991, gdy CA utworzyła joint venture z Newtrend Group L.P., firmą z Orlando specjalizującą się w oprogramowaniu i usługach dla bankowości, Infopoint stał się ich wspólną własnością. W styczniu 1994 r. CA podjął kroki w celu rozwiązania joint venture a już w listopadzie przejął wszystkie udziały Newtrend. Usługi i specjalistyczne oprogramowanie, jak Miser, Miser II i Cube, pakiety Newtrend przeznaczone do obsługi kredytów i wkładów oszczędnościowych, zostały sprzedane firmie Electronic Data Systems (EDS),która zamierza utrzymać 10 punktów usługowych Newtrend oraz wdrożyć oprogramowanie Cube do własnych produktów. Będą one przeznaczone do obsługi kredytów, takich jak WorldWorks, pakiet EDS zakupiony w 1993 r. od World Computing.

CA zatrzyma Infopoint, który zamierza przekonfigurować dla potrzeb systemów k/s pracujących pod Unix i Windows. Rozważana jest także możliwość wykorzystania Infopoint jako magistrali łączącej produkty przeznaczone dla bankowości domowej, jak Quicken z Microsoftu, z wiodącymi centrami finansowymi.

Plany CA dotyczące Infopoint wzbudziły mieszane uczucia wsród analityków. Choć firma wzmacnia ostanio swe oprogramowanie dla systemów k/s, tradycyjnie zajmowała się oprogramowaniem systemowym a nie aplikacjami. Uważa się także, że zmiana właściciela pomoże Infopoint zdobyć rynki zdominowane ostatnio przez systemy k/s. Większość programów użytkowych k/s zajmuje się przetwarzaniem transakcyjnym, a to stanowi jedną z domen Infopoint.


TOP 200