Koszty pod kontrolą

Kontrola wydatków na informatykę w firmie była tematem seminarium zorganizowanego przez Infovide pt. "Całkowity koszt posiadania informatyki".

Przedstawiono metodę, autorstwa Gartner Group, Total Cost of Ownership (TCO), pozwalającą kontrolować i lepiej zarządzać kosztami działu informatycznego wewnątrz przedsiębiorstwa. Metodyka pozwala sprawdzać np. skutki transferu kosztów i przeprowadzać symulacje wyników takich posunięć. Pomaga podejmować decyzje, czy np. przekazywać w outsourcing niektóre funkcje.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez analityków Gartner Group, 50% kosztów to tzw. koszty pośrednie, czyli działania użytkowników końcowych oraz przestoje sprzętu. Sam sprzęt i oprogramowanie stanowi ok. 22% wydatków, działania techniczne - 21,6%, zaś działania administracyjne - 6%. Są to wyniki badań sondaży przeprowadzonych w Europie Zachodniej i USA. W Polsce koszt pracy informatyków jest znacznie niższy, w związku z czym koszty bezpośrednie byłyby mniejsze. Między innymi dlatego że struktury kosztów informatyki bardzo się różnią na poszczególnych rynkach, TCO ma własne lokalne wersje, dostosowane do danego kraju i wdrażane przez lokalne firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200