Koszty faksowania

Małe przedsiębiorstwa w USA zatrudniające 50-60 osób płacą miesięcznie za telefon ok. 10 tys. USD. Na samych rozmowach telefonicznych trudno oszczędzić, bo nie istnieją na szczęście urządzenia techniczne zmuszające ludzi do szybszego mówienia. Można natomiast przyspieszyć przesyłanie informacji faksem. Stąd właściciele małych przedsiębiorstw nalegają na prowadzenie negocjacji za pomocą faksu i inwestują w urządzenia obniżające koszt połączeń faksowych.

Małe przedsiębiorstwa w USA zatrudniające 50-60 osób płacą miesięcznie za telefon ok. 10 tys. USD. Na samych rozmowach telefonicznych trudno oszczędzić, bo nie istnieją na szczęście urządzenia techniczne zmuszające ludzi do szybszego mówienia. Można natomiast przyspieszyć przesyłanie informacji faksem. Stąd właściciele małych przedsiębiorstw nalegają na prowadzenie negocjacji za pomocą faksu i inwestują w urządzenia obniżające koszt połączeń faksowych.

Technika faksowa skończyła właśnie 20 lat i w tym czasie nie ulegała większym zmianom. Natomiast nieprawdopodobnie szybko rozpowszechniała się na całym świecie. W tym roku globalna wartość połączeń wyniesie ok. 30 mld USD. Obecnie tempo wzrostu słabnie i wydaje się, że rynek został nasycony techniką faksową czeka ją teraz zastój albo konieczność dokonania skoku technologicznego.

Zanosi się na to drugie. Firmy produkujące faksy zaczynają myśleć o urządzeniach obniżających koszt eksploatacji. Wedle opinii czołowych producentów każdy użytkownik może rocznie zaoszczędzić ok. 20% wydatków, jeśli tylko zdecyduje się na przesyłanie faksów za pomocą komputera.

W roku 1991 międzynarodowa organizacja CCITT zatwierdziła protokół transmisyjny 14,4 Kb/sek., jako maksymalną

standardową szybkość transmisji w komunikacji faksowej. Nowy, szybszy protokół pozwoliłby użytkownikom dokonać znacznych oszczędności, podobnie jak techniki kompresji, skracające czas przesyłania.

To tylko najprostsze pomysły. Grupa konsultacyjna Pitney Bowes Inc. przeprowadziła badania, których celem było

znalezienie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych dla komunikacji faksowej. Ich konkluzje są

następujące.

* 20% komunikacji faksowej to przesyłanie wydruków komputerowych. Jest to nierozsądne i powolne rozwiązanie.

Lepszą metodą jest stosowanie poczty komputerowej i przesyłanie plików tekstowych.

* Średni czas przesyłania informacji faksem jest zaskakująco długi i wynosi 10 min. Wybranie adresu i numeru, czekanie na połączenie i przesłanie kilku stron daje w sumie taki wynik. Proponuje się więc zastosowanie technologii CBF (Computer Backed Technology), która przyspiesza wybieranie numerów, automatycznie przekształca dokumenty graficzne w pliki cyfrowe i przesyła je następnie modemem.

* Zdecydowanie wzrasta jakość przesyłanych obrazów. Spotykane często zakłócenia są, wbrew powszechnym mylnym opiniom, wywołane częściej przez niską jakość skanera zainstalowanergo w maszynie faksującej niż przez zakłócenia na linii telefonicznej.

* Spadają koszty sprzętu, a wykorzystanie lokalnych sieci pozwala zredukować liczbę faksów w firmach i lepiej je

wykorzystać.

* Przy wykorzystaniu komputera dalsze oszczędności powstają w wyniku zmniejszonego zużycia papieru. Przesyłane informacje wpisywane są na dysk odbiorcy i mogą być odczytane na ekranie. Użytkownik sam decyduje, które informacje chce wydrukowć i kiedy.

* Poważne korzyści płyną z wykorzystania serwera faksowego w sieci. Serwer rejestruje wszystkie połaczenia, co pozwala później ustalić, kto używał faksu i z kim się łaczył. Często wychodzi wtedy na jaw, że niektórzy pracownicy używają faksu na cudzy koszt nie mając do tego prawa.

* Przy wykorzystaniu CBF lepiej zachowana jest tajemnica korespondencji. Maszyna faksowa wyrzuca każda przesyłkę na zewnątrz, a więc przypadkowo mogą zobaczyć treść korespondencji. Używanie modemu i wpisywanie informacji wprost na dysk wyklucza takie wypadki.

Opisane zmiany technologiczne będą się zdaniem firmy Pitney Bowes, szybko upowszechniać, ponieważ faks stał się dziś urządzeniem tak popularnym, jak telefon. Mało kto już pamięta, że gdy wprowadzano faksową technikę, wydawała się ona czymś nadzwyczajnym; metodą, która może znaleźć niewielkie zastosowanie w przekazywaniu dokumentacji medycznej w bardzo krótkim czasie lub przy weryfikacji wzorów podpisów przez banki. Dziś nikt by się nie podjął opisania wszystkich zastosowań, jakie dla niej znaleziono.


TOP 200