Kosztowne problemy z jakością danych w ERP

Ponad 33% danych, które trafiają do systemów ERP pochodzi spoza organizacji. Tymczasem niewiele firm przywiązuje wagę do jakości informacji od klientów, dostawców, czy podwykonawców. Takie podejście jest często powodem przestojów, opóźnień i strat.

Z analiz AMR Research wynika, że - o ile wiele firm deklaruje ścisłe przestrzeganie wewnętrznych procedur gwarantujących wysoką jakość danych trafiających do systemów ERP - to tylko nieliczne kontrolują jakość danych pochodzących od partnerów biznesowych.

W badaniu AMR Research udział wzięli kierownicy wyższego szczebla ze 121 firm produkcyjnych, działających w różnych sektorach, m.in. spożywczym, wysokich technologii i motoryzacyjnym. W 80% firm odsetek błędnych danych trafiających do systemów ERP bezpośrednio od partnerów przekraczał 1%. W 102 firmach niska jakość takich danych skutkowała m.in. opóźnieniami w realizacji projektów wdrożeniowych. W ponad połowie przedsiębiorstw (57%) była przyczyną przestojów w produkcji. Sześciu na dziesięciu ankietowanych przyznało również, że uruchomienie systemu klasy ERP poprzedziły zbyt pobieżne analizy danych pochodzących od partnerów. W jednej z firm straty wynikające z niskiej jakości danych oszacowano na równowartość 2,5 mln zł miesięcznie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200