Kosmos na wyciągnięcie ręki

Łatwo sobie wyobrazić komentarze w mediach, gdyby któryś z polityków zaczął propagować polską politykę kosmiczną. Ale właściwie dlaczego nie?

Łatwo sobie wyobrazić komentarze w mediach, gdyby któryś z polityków zaczął propagować polską politykę kosmiczną. Ale właściwie dlaczego nie?

Satelity, anteny, odbiorniki, transpondery, czujniki, aparatura pomiarowa i badawcza, prognoza pogody, telewizja z drugiego końca świata i aktualne mapy - to przecież nasza codzienność. Odczarować tę sferę światowej gospodarki i nauki próbują organizatorzy Dni Technik Satelitarnych "Kosmos na wyciągnięcie ręki", organizowanych przez Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, pod patronatem tygodnika Computerworld. To wydarzenie, które połączy konferencje, dyskusje i wykłady, otwarte ekspozycje oraz demonstracje terenowe. Impreza odbywać się będzie w dniach 21-24 czerwca 2007 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz na terenie sąsiadującego z nią skweru nadwiślańskiego (Skwer "Cubryny").


TOP 200