Kosmetyka procesów

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA wdroży system klasy ERP, który usprawni sferę logistyczną, obsługę 16 dystrybutorów i proces produkcji kosmetyków.

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA wdroży system klasy ERP, który usprawni sferę logistyczną, obsługę 16 dystrybutorów i proces produkcji kosmetyków.

Do tej pory w Dr Irena Eris funkcjonowały jedynie niewielkie, izolowane systemy informatyczne, obsługujące pracę działu finansowo-księgowego oraz częściowo gospodarkę materiałową i planowanie produkcji. Wdrożenie Movexa obejmie wszystkie działy przedsiębiorstwa. Jedynym systemem informatycznym, który pozostanie nie zmienio- ny, będzie system kadrowo-płacowy, specjalnie dostosowany do potrzeb zakładu pracy chronionej, jakim jest laboratorium Dr Irena Eris.

Nowa jakość działania

"Poszukiwaliśmy systemu, który usprawni sferę logistyczną przedsiębior- stwa, od momentu złożenia zamówienia przez dystrybutora, poprzez planowanie produkcji, sprzedaż i wysyłkę partii towarów" - mówi Tomasz Pieniążek, dyrektor finansowy Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris. "Poszukiwaliśmy jednocześnie takiego dostawcy, który pomoże nam przeprowadzić częściową restrukturyzację procesów biznesowych" - dodaje. Do innych cech systemu, na które Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zwracało uwagę, należy możliwość obsługi dystrybucji rozproszonej (16 dystrybutorów na terenie całej Polski) i procesu produkcyjnego kosmetyków.

System zostanie uruchomiony w głównej siedzibie firmy w Piasecznie, ale zostaną do niego włączeni wszyscy dystrybutorzy Dr Irena Eris. Otrzymają oni dostęp - poprzez łącze stałe lub linię dzierżawioną - do danych znajdujących się na komputerze AS/400 pracującym w centrali firmy, w tym baz danych o produktach, sprzedaży i stanie magazynów.

Nowy system ma umożliwić lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację i obniżenie stanów magazynowych, ale przede wszystkim dokładne skalkulowanie kosztów produkcji. Dzięki temu zarząd firmy będzie mógł lepiej śledzić rentowność poszczególnych grup produktów. Określenie wskaźników powodzenia projektu, np. procentowego obniżenia stanów magazynowych, to kwestia pierwszej fazy wdrożenia - definicji projektu. "Planowanie produkcji i harmonogramu dostaw opiera się dzisiaj na doświadczeniu naszych pracowników. System ma być narzędziem, które będzie wspierało to doświadczenie" - mówi Tomasz Pieniążek.

Zachować standard

Jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia przyjęto zasadę dokonywania możliwie najmniejszych zmian w standardowej wersji pakietu. "Takie podejście jest tańsze w momencie wdrożenia, ale także później, w trakcie eksploatacji systemu, kiedy niezbędne są kolejne jego aktualizacje. Czasem lepiej jest też, kiedy to firma dostosuje się w pewnym stopniu do wymagań systemu, a nie odwrotnie" - twierdzi Tomasz Pieniążek. "Przyjęliśmy zasadę dokonywania zmian organizacyjnych równolegle z wdrażaniem systemu informatycznego. System zawsze wymusza pewne modyfikacje organizacyjne" - dodaje.

Docelowo z systemu Movex będzie korzystało 60-70 użytkowników w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris. "Największym problemem podczas wdrożenia nowego systemu zawsze są ludzie. Zamierzamy zaangażować ich w projekt. Chcemy osiągnąć to dzięki temu, że właścicielami poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie zostaną nie informatycy, ale ludzie merytorycznie związani z daną działalnością, rekrutujący się z działów sprzedaży, finansów czy produkcji" - mówi Tomasz Pieniążek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200