Korzystać z wielu baz

DBMS/Copy ułatwia jednoczesne używanie wielu źródeł danych.

DBMS/Copy ułatwia jednoczesne używanie wielu źródeł danych.

Firma Conceptual Software (www.conceptual.com) opracowała program DBMS/Copy 7.0, pozwalający na wykonywanie różnorodnych czynności związanych z dostępem do baz danych, wymagających do tej pory używania wielu różnych narzędzi. Program może modyfikować, zmieniać formaty i przesyłać dane między ponad 90 różnymi systemami zarządzania bazami danych, arkuszami obliczeniowymi, pakietami do analiz statystycznych i aplikacjami, z których dane są dostępne za pomocą mechanizmów ODBC.

Liczne pakiety statystyczne nadal posługują się płaskimi plikami tekstowymi, jako źródłem danych do analizy. Przygotowanie danych z bazy i wpisanie ich do pliku płaskiego wymaga pracy i posługiwania się kilkoma narzędziami. Czasem może trwać wiele godzin. DBMS/Copy pozwala wykonać tę czynność w kilkanaście minut.

Program pracuje w dwóch trybach: interaktywnym do bezpośredniego przesyłania danych między różnymi systemami oraz w trybie Plus do przygotowania skryptów, które można w przyszłości stosować do transferu danych.

W trybie interaktywnym, po wybraniu pliku źródłowego, dostępne są różne funkcje dla pobrania danych. Filtr danych tworzy się za pomocą modułu Equation Builder, wyposażonego w obszerny zestaw funkcji i wyrażeń matematycznych. Database Viewer umożliwia zapoznanie się ze schematem i strukturą danych w pliku źródłowym nieznanej bazy danych. Okienko dialogowe Variable Information pozwala na wybieranie z bazy pól, zmianę nazw i typu zmiennej oraz etykiet. Wyjściowa baza danych może być posortowana za pomocą funkcji Sort, a moduł Data Information umożliwia tworzenie pól zagregowanych. Database Viewer pokazuje również, jak będzie wyglądała baza docelowa po wykonaniu wszystkich wybranych operacji i funkcji.

Podczas interaktywnego wykonywania operacji przesyłania danych informacje o operacjach można zapisać w pliku tekstowym, skrypcie do wykonania w przyszłości. W trybie Plus można go modyfikować za pomocą edytora lub tworzyć nowy skrypt do wsadowego wykonywania operacji przesyłania w nocy. Program zawiera również moduł DBMS/Explorer do interaktywnej analizy danych, tworzenia wykresów, diagramów i tabel. Diagramy można zapisywać w pliku .gif i używać np. do ilustrowania stron HTML. Moduł pozwala na drążenie danych z tabeli dla uściślenia wyników analizy.

DBMS/Copy to dogodne narzędzie do konwersji danych, przeznaczone dla administratorów baz danych, którzy muszą posługiwać się nietypowymi formatami baz danych lub przygotowywać pliki danych dla pakietów analitycznych. Niska cena - 295 USD - też nie jest bez znaczenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200