Korzyści ze zrównoważonego rozwoju wg Acronis

Acronis opublikował Raport ESG przedstawiający długoterminowe korzyści dla partnerów i pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raport podkreśla najnowsze cele firmy Acronis w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego oraz przedstawia nowe inicjatywy pomagające firmie odnieść sukces w tych obszarach.

Acronis opublikowała Raport ESG na rok 2022, poruszający kwestie środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) i Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance). Ten kompleksowy raport podkreśla działania i programy na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju oraz społeczności, które demonstrują zaangażowanie firmy w zrównoważoną przyszłość i inwestycje w pracowników.

W 2021 r. Acronis powołał specjalną grupę pracowników zasiadających w komitecie ESG kierując działaniami firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Acronis jest dumny ze swoich osiągnięć: firma stale rozszerza inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, aby zapewnić, że jest efektywna pod względem ochrony klimatu i zasobów oraz odpowiedzialna za swoich pracowników, klientów i społeczność.

Zobacz również:

  • Jakie dane zbierać do raportowania ESG?
  • Recykling nowych technologii - jaki ma wpływ na środowisko?
  • Ataki ransomware pozostają nadal numerem 1

Najważniejsze dane z raportu ESG Acronis na 2022 rok:

• Centra Danych Acronis Cyber Cloud. W 2022 r. Acronis otworzył 13 nowych centrów danych – łącznie firma posiada już ponad 50 centrów na całym świecie. Acronis wybiera nowych dostawców centrów danych dopiero po dokładniej analizie ich działań w zakresie certyfikacji i efektywności energetycznej. Centra Danych Acronis są niezbędne do spełnienia potrzeb biznesowych i klientów, a firma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie centrów związane jest z dużym zużyciem energii i wytwarzaniem emisji CO2. Zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczącymi zwiększania efektywności energetycznej, Acronis zaczął stosować wskaźnik efektywności zużycia energii (PUE) do oceny wydajności dostawców centrów danych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

• Dostawcy. Firma Acronis oceniła swoich 50 największych dostawców pod kątem zrównoważonych działań, korzystając ze standardowego kwestionariusza dotyczącego inicjatyw i celów w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania. Z przyjemnością odnotowano, że u analizowanych dostawców nie wykryto żadnego ryzyka, a aż 70% z tych dostawców opublikowało niedawno raporty ESG, podczas gdy pozostali publicznie informują o swoich inicjatywach w tym obszarze.

• Ekologiczne materiały promocyjne. W 2022 r. Acronis rozpoczął inicjatywę mającą na celu korzystanie z artykułów promocyjnych wyprodukowanych z materiałów przyjaznych dla środowiska, aby uniknąć stosowania plastiku. Dzięki temu firma zapobiegła przedostaniu się 1 826 000 plastikowych butelek do oceanu, co odpowiada 21 000 kg/46 000 funtom plastiku.

• Energia odnawialna. Firma Acronis zaczęła poszukiwać sposobów, aby pomóc partnerom, szczególnie tym z krajów rozwijających się, w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i obniżeniu rosnących kosztów energii. W ramach tych działań, Acronis dofinansował instalację paneli słonecznych w biurach partnerów w Nigerii, pomagając w ten sposób zmniejszyć skutki zmian klimatycznych.

• Pomoc humanitarna. Acronis angażuje się w pomoc regionom dotkniętym konfliktami lub klęskami żywiołowymi. W 2022 r. firma nawiązała współpracę z agencjami non-profit, a pracownicy Acronis pomogli rodzinom dotkniętym wojną w Ukrainie.

• Program Acronis Cyber Foundation. Program Fundacji wystartował pięć lat temu jako inicjatywa polegająca na angażowaniu się w projekty rozwoju społeczności wraz z partnerami. W 2022 roku firma Acronis zbudowała pięć szkół w społecznościach o słabo rozwiniętej infrastrukturze oraz przeprowadziła wiele programów w zakresie szkoleń z zakresu IT, docierając do ponad 13 000 osób na całym świecie.

• Różnorodność i integracja. Zróżnicowany i zintegrowany zespół umożliwia osiągnięcie lepszych wyników, zarówno dla pracowników, jak i klientów. W 2022 r. firma Acronis wprowadziła program mentoringu „Women in Tech” dla 50 pracowników i zorganizowała inicjatywę #CyberWomen, która dotarła do ponad 450 uczestników za pomocą globalnych webinarów na temat networkingu i rozwoju kariery.

• Zdrowie i samopoczucie. Acronis uważa, że pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, dlatego dba o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Aby zachęcić do zdrowego stylu życia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w 2022 r. Acronis wprowadził nowe świadczenia, w tym dodatkowy dzień wolny od pracy i dostęp do Programu Pomocy Pracowniczej (EAP). Program ten jest dostępny w 27 językach dla pracowników i członków ich rodzin i ma na celu wspieranie ich w radzeniu sobie ze stresem wywołanym izolacją związaną z pandemią oraz bieżącymi wydarzeniami na świecie. Aby pomóc pracownikom w zachowaniu dobrego samopoczucia, firma oferuje również zajęcia fizyczne podczas światowych szczytów, takich jak Cyber Dragon Cup, np. mecz piłki nożnej między regionalnymi zespołami sprzedaży.

• Ład korporacyjny. Aby zwiększyć przejrzystość dla pracowników, klientów i społeczności Acronis, firma publikuje online kluczowe dokumenty dotyczące zgodności onlinehttps://www.acronis.com/en-us/sustainability-governance/ oraz prowadzi regularne szkolenia dla wszystkich interesariuszy.

Raportu ESG Acronis na 2022 rok przedstawia także plany i cele firmy w zakresie inicjatyw na 2023 r. Firma stara się kontynuować swoją podróż w kierunku tworzenia zrównoważonej przyszłości, wzmacniania społeczności w skali globalnej oraz wspierania integracyjnego środowiska pracy.

Źródło: Acronis

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200