Korporacje w centrum

Po 6 miesiącach działalności Enterasys przedstawił wreszcie swoją strategię rynkową.

Po 6 miesiącach działalności Enterasys przedstawił wreszcie swoją strategię rynkową.

W ostatnim okresie coraz więcej producentów koncentruje się na innych rynkach niż tradycyjne rozwiązania sieciowe dla dużych przedsiębiorstw. Lucent Technologies i Cisco Systems skupiły się na zdobyciu rynku sieci szkieletowych. Nortel Networks i Extreme skłaniają się w kierunku rozwiązań dla firm internetowych i ASP. Z kolei 3Com wybrał rozwiązania dla sieci lokalnych. Tworzącą się lukę rynkową zamierza wykorzystać restrukturyzujący się Cabletron. Jedna z czterech firm powstałych po jego podziale - Enterasys Networks - ma się skupić wyłącznie na rozwiązaniach dla tego sektora.

Warstwa zarządzania

Enterasys Networks zamierza inwestować przede wszystkim w rozwój przełączników sieciowych. Oferowane dziś w niektórych produktach Enterasys przełączanie w warstwie 3 i 4 ma do połowy 2001 r. objąć wszystkie linie urządzeń. Dzięki przełączaniu w warstwie 4 administratorzy otrzymają możliwość przydzielania priorytetu aplikacjom działającym w sieci.

Według Johna Roese, dyrektora ds. technologii w Enterasys, do końca 2001 r. firma zaoferuje rozwiązania, w których za kontrolę dostępu i zapewnienie praw użytkownikom będą odpowiedzialne przełączniki. To przełącznik wyśle do użytkownika żądanie identyfikacji, a następnie sprawdzi dane we wszystkich wymaganych repozytoriach informacji o użytkownikach (kontroler domeny, serwer usług katalogowych itp.). Co więcej, na podstawie uzyskanych informacji sieć automatycznie zapewni użytkownikowi dostęp do aplikacji wraz z przypisanymi użytkownikowi regułami QoS.

Enterasys obecnie prowadzi rozmowy z Microsoftem na temat integracji swoich rozwiązań sieciowych z usługami katalogowymi Active Directory i usługami domenowymi Windows NT 4.0. Prawdopodobnie w połowie 2001 r. zaproponuje już różnicowanie jakości usług transmisji HTTP w zależności od tego, który z użytkowników korzysta z komputera i przeglądarki. Docelowo firma poszerzy możliwości różnicowania poziomu usług o kolejne protokoły sieciowe. Docelowo zamierza również zintegrować swoją technologię z innymi systemami operacyjnymi, w tym z Linuxem i Mac OS, np. poprzez rozpisanie konkursu wśród studentów.

Zintegrowane w sieci

Kolejną grupę produktów Enterasys mają stanowić urządzenia dla sieci konwergentnych - integrujących dane, głos i przekaz wideo. Firma zamierza dostarczać technologie i urządzenia, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać istniejącą infrastrukturę do zaoferowania nowych form przekazu. Enterasys współpracuje w tym zakresie z niemieckim Siemensem. Zamierza także kupować udziały w firmach specjalizujących się w technologiach VoIP (Voice over IP), zwłaszcza opracowujących systemy do zarządzania i billingu.

Po przejęciu firmy Indus River w ofercie Enterasys Networks znajdują się także rozwiązania do tworzenia prywatnych sieci wirtualnych (VPN). Ich nowa generacja ma się pojawić na rynku w grudniu br. Enterasys zamierza także promować rozwiązania dla lokalnych i rozległych sieci bezprzewodowych - RoamAbout. "Chcemy oferować je polskim operatorom internetowym jako rozwiązanie dostępowe w obszarach miejskich" - mówi Marek Dróżdż, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Enterasys Networks.

Zmiana modelu

W dziedzinie sprzedaży i marketingu Enterasys ma stosować zupełnie inne metody niż Cabletron. Bardzo szeroki zakres produktów zastępuje wąska specjalizacja. Co więcej, zamiast urządzeń, Enterasys zamierza sprzedawać pełne rozwiązania i powiązane z nimi usługi.


TOP 200