Kontrolka w siatce

VideoSoft specjalizuje się w tworzeniu kontrolek ActiveX, wspomagających tworzenie aplikacji. Produktem tej firmy jest bardzo wygodna kontrolka VSFlexGrid Pro do tworzenia siatki, takiej jak w arkuszu kalkulacyjnym.

VideoSoft specjalizuje się w tworzeniu kontrolek ActiveX, wspomagających tworzenie aplikacji. Produktem tej firmy jest bardzo wygodna kontrolka VSFlexGrid Pro do tworzenia siatki, takiej jak w arkuszu kalkulacyjnym.

Kontrolka VSFlexGrid Pro 7.0 ma znacznie większe możliwości niż standardowe komponenty dostarczane do pakietu Microsoft Visual Studio. Jej twórcy duży nacisk położyli na łatwość wiązania VSFlexGrid z różnymi typami źródeł danych. Kontrolka może współpracować z ADO, DAO, a źródłem może być tablica, również trójwymiarowa. Użytkownik ma też możliwość samodzielnie zdefiniować źródło. Jest to niezwykle łatwe, wystarczy bowiem zdefiniować klasę z czterema metodami. VSFlexGrid doskonale współpracuje z parserem XML, co sprawia, że bez większych trudności można wyświetlać strukturę hierarchiczną pliku XML np. w postaci drzewa.

Równocześnie VSFlexGrid optymalizuje dostęp do danych, pobierając tylko te rekordy, które mają zostać wyświetlone. Dzięki temu unika się sytuacji często występującej przy korzystaniu z DataGrid, gdy kontrolka odczytywała wszystkie informacje ze źródła danych, mimo że widocznych było tylko kilka z nich.

Interesującą funkcją VSFlexGrid jest tworzenie powiązań pomiędzy różnymi kontrolkami VSFlexGrid. W ten sposób można prezentować te same informacje w różny sposób, a ponadto programista jest zwolniony z konieczności ręcznego synchronizowania wyświetlanych raportów.

Wyświetlanie na życzenie

VSFlexGrid zapewnie duże możliwości w zakresie formatowania wyświet-lanych informacji. Programista może przypisywać własne symbole graficzne automatycznie zastępujące konkretne wartości w komórce. Może określać tło całej siatki, a także sposób jego wyświetlenia - VSFlexGrid wyświetla zarówno bitmapy, jak i rysunki wektorowe. Wystarczy ustawić kilka właściwości, by w komórce siatki umieścić listę rozwijaną czy pole wyboru. Co więcej, nie jest też trudne wstawienie tam własnej kontrolki czy spowodowanie, by po kliknięciu na komórkę wyświetlone zostało okno typu pop-up.

Liczenie komórek

Kontrolka VSFlexGrid pozwala tworzyć podsumowania (oblicza średnią i wykonuje inne standardowe operacje statystyczne) na grupie komórek, np. wierszu, kolumnie czy gałęzi drzewa. Umożliwia to tworzenie interfejsu, w którym użytkownik stopniowo zagłębia się w coraz bardziej szczegółowe informacje. Standardowy DataGrid czy DataReport praktycznie nie pozwalał na wyliczanie własnych wartości na podstawie przekazanych informacji.

Możliwość tworzenia podsumowań sprawia, iż VSFlexGrid można wykorzystać także do drukowania raportów.

Różnice w języku

Niestety, język, którym w VSFlexGrid określa się sposób formatowania tekstów, różni się od stosowanego przy formatowaniu standardowych kontrolek Windows. Stworzenie spójnego in- terfejsu, gdzie część danych jest wyświetlana w VSFlexGrid, część np. w zwykłym polu tekstowym, wymaga szczególnej uwagi.

VSFlexGrid, podobnie jak DataGrid, w momencie związywania ze źródłem danych traci ustawione formatowanie. W DataGrid należy ponownie sformatować całą siatkę. VSFlexGrid pozwala zapisać ustawienia formatowania (np. w pliku), a potem wczytać je od nowa.

Przypisany do VS

Wraz z kontrolką programista otrzymuje bardzo dokładną dokumentację i wiele przykładów, pokazujących niemal wszystkie możliwości VSFlexGrid. Przykłady pokazują, jak można wykorzystać tę kontrolkę w Visual Basic 6.0, Visual C++ i na stronach HTML, z poziomu skryptu VBScript.

Wprawdzie VSFlexGrid 7.0 można użyć w projekcie VC++ wykorzystującym MFC czy ATL, ale wymaga to pracy. Kontrolka została dostosowana do Visual Basic i w tym środowisku można z niej efektywnie korzystać. Jeżeli ktoś szuka siatki do wykorzystania w VC++, warto raczej zapoznać się z Objective Grid firmy Rogue Wave (Stingray).

--------------------------------------------------------------------------------

VSFlexGrid Pro 7.0

Producent: Videosoft, www.videosoft.com

Cena: 299 USD, upgrade - 159 USD


TOP 200