Kontrola wersji obiektów

Firma Intersolv zamierza rozszerzyć właściwości funkcjonalne swego pakietu PVCS do kontroli wersji źródłowej programów o możliwości obsługi obiektów w środowiskach programowania obiektowego i tworzenia aplikacji dla Internetu. Już w kwietniu pojawi się dodatek do modułu PVCS Tracker obsługujący aplikacje internetowe.

Firma Intersolv zamierza rozszerzyć właściwości funkcjonalne swego pakietu PVCS do kontroli wersji źródłowej programów o możliwości obsługi obiektów w środowiskach programowania obiektowego i tworzenia aplikacji dla Internetu. Już w kwietniu pojawi się dodatek do modułu PVCS Tracker obsługujący aplikacje internetowe.

Intersolv zamierza także zawrzeć porozumienia z głównymi producentami narzędzi do obsługi i zarządzania systemami w celu połączenia ich z PVCS. W celu zwiększenia skalowalności narzędzia przewidziana jest możliwość zapamiętywania obiektów i plików w bazie danych, dostępnej za pośrednictwem sterowników ODBC.

Głównymi konkurentami Intersolv w zakresie narzędzi do kontroli wersji kodu źródłowego są Atria z programem ClearCase i Microsoft ze swym programem Visual SourceSafe. Microsoft zamierza rozszerzyć możliwości SourceSafe do obsługi i śledzenia powiązań stron do sieci WWW (w języku HTML) przez powiązanie go z nabytym niedawno produktem do tworzenia stron WWW - FrontPage.

Połączenie Java-SQL

Dla zwiększenia wiarygodności języka Java jako poważnego środowiska do opracowania aplikacji klient/serwer, Sun wyposaża je w możliwość korzystania z baz danych SQL. Firma opracowała wstępną wersję specyfikacji Java Database Connectivity (JDBC) i opublikowała ją w sieci WWW w celu uzyskania komentarzy potencjalnych użytkowników. JDBC jest zbliżona do specyfikacji Open Database Connectivity (ODBC) Microsoft, pozwalającej na dostęp do baz danych z aplikacji Windows. Obecnie programy w języku Java mogą korzystać z baz danych za pośrednictwem ODBC, ale JDBC jest bardziej przystosowana do właściwości języka Java i używa jego możliwości komunikacyjnych.

OLAP i przeglądarki WWW

Na konferencji poświęconej narzędziom do dogłębnej, bieżącej analizy danych (OnLine Analytical Processing - OLAP), wielu producentów tych narzędzi zdecydowało dołączać możliwość wysyłania zapytań do bazy OLAP za pośrednictwem sieci WWW.

  • Microstrategy zapowiedział DSS Web - uzupełnienie do serwera OLAP Server, umożliwiające dostęp do danych w bazie przez Internet. Nowe wersje DSS Server (w cenie 50 tys. USD) będą już zawierać ten produkt, jest on także dostępny oddzielnie za 15 tys. USD.

  • Dimensional Insight wprowadził DataFountain, serwer OLAP agregujący dane z baz relacyjnych i prezentujący je w postaci stron dostępnych za pośrednictwem standardowych przeglądarek WWW. DataFountain będzie można nabyć od kwietnia br. za 3750 USD.

    Kodowanie danych w Windows

    Izraelska firma EliaShim opracowała pakiet EasySafe 2.6 przeznaczony do kodowania (i odzyskiwania) danych na dysku notebooka, aby ustrzec je przed niepowołanymi osobami i odczytania w razie kradzieży sprzętu. Jak podaje CW (USA), czas zakodowania dysku 770 MB wyniósł 80 min. Cena EasySafe - 79 USD. Informacje: http://www.eliashim.com


  • TOP 200